PNIR2018 logo

 

W związku z bogatą działalnością badawczo-naukowej wydziału, stanowiącej podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu i kraju , Wydział Infrastruktury i Środowiska otrzymał powtórna nominację w trzeciej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju - a pierwszej, która odbywa się pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.