W dn. 3.03.2017 r. na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematyka spotkania dotyczyła warunków uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Gośćmi spotkania byli: Waldemar Szleper – Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Jarosław Paluszyński i Hironim Spiżewski – Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproszeni goście szczegółowo omówili warunki uzyskania uprawnień budowlanych oraz zagadnienia związane z praktyką zawodową i egzaminem na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej. Poruszono również tematykę odpowiedzialności zawodowej osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. Wyjaśniono wiele kwestii związanych z procedurą uzyskiwania uprawnień budowlanych, m.in. sposób potwierdzania praktyki zawodowej, kwalifikacji i weryfikacji wykształcenia, często popełnianych błędów w wypełnianiu dokumentacji, możliwości rozpoczęcia praktyki zawodowej w trakcie trwania studiów, stanowisk i funkcji zaliczanych do okresu praktyki zawodowej. W trakcie spotkania działaczki Koła Młodych przy Częstochowskim Oddziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: Angelika Otręba – Przewodnicząca oraz Magdalena Świącik – Koordynator, zachęcały do wstąpienia do PZITB.
Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, podczas którego studenci zadawali pytania zaproszonym gościom.

 

 

[Bez nazwy]
_NIK2557
_NIK2561
_NIK2564
_NIK2566
_NIK2567
_NIK2572
_NIK2574
_NIK2583
_NIK2584
_NIK2585
_NIK2587
_NIK2590
_NIK2598
_NIK2600
_NIK2602
_NIK2603
_NIK2605
_NIK2607
_NIK2608
_NIK2611
_NIK2612
_NIK2614
_NIK2616
_NIK2617
_NIK2618
_NIK2619
_NIK2620
_NIK2622
_NIK2623
_NIK2624
_NIK2625
_NIK2627
_NIK2630
_NIK2628
_NIK2562