ilustracja warsztaty klimatyczne w IZTE pełen rozmiar

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, 29 stycznia br. odbyły się na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej międzynarodowe warsztaty, których celem była dyskusja na temat długookresowej strategii klimatycznej UE.