plakat promocyjny konkursu wiedzo o środowisku

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej jest organizatorem konkursu „Wiedza o środowisku” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs składa się z dwóch etapów i ma na celu  kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz popularyzację problematyki dotyczacej ochrony środowiska.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia