certyfikat elsevier Artur Błaszczuk

Czasopismo Powder Technology (IF = 2.942, 35 pkt. wg listy A MNiSW) wyróżniło nagrodą dr hab inż. Artura Błaszczuk z Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych za dotychczasową współpracę w zakresie recenzji manuskryptów z tematyki przepływu ciepła w komorach paleniskowych kotłów. Jest to już kolejne wyróżnienie jakie otrzymał dr hab inż. Artur Błaszczuk od Wydawnictwa ELSEVIER.