certyfikat szkoły energetyki jądrowej

W dniach 14-17 listopada 2017 roku, studentka III roku Wydziału Infrastruktury i Środowiska, kierunku ENERGETYKA (profil praktyczny) Pani Klaudia Kocaj uczestniczyła w IX Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej zorganizowanej przez Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe odbywały się w Warszawie, Świerku oraz Różanie i dotyczyły m.in.: problematyki przyszłości energetyki jądrowej, cyklu paliwowego, wpływu niskich dawek promieniowania na zdrowie ludzkie, gospodarki odpadami promieniotwórczymi, kwestii bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych III generacji oraz zastosowania energii jądrowej do napędzania rakiet na Marsa. Wykładowcami szkoły byli specjaliści krajowi oraz z zagranicy tj. Austrii, Belgii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, USA oraz Wielkiej Brytanii. Foto relacja z przebiegu szkoły oraz prezentacje wykładów znajdują się pod linkiem: http://www.szkola-ej.pl/