Finał Konferencji „Oczyszczalnie ścieków i gospodarka osadowa”, na której pojawili się doświadczeni praktycy i naukowcy związani z gospodarką osadowo-ściekową, aby omówić aktualne problemy występujące w regionalnych oczyszczalniach ścieków.
Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji i doświadczeń w temacie.

W dniu  24 10.2018 Ambasada Norweska zorganizowała konferencję polsko-norweską W dniu  24 10.2018 Ambasada Norweska zorganizowała konferencję polsko-norweską „WODA-ŚCIEKI-OSADY-ENERGIA  Sprawdzone rozwiązania z Norwegii” , w ramach POL-ECO-SYSTEM Poznań. Konferencje prowadziła prof. dr hab. inz. Małgorzata Kacprzak. Otwarcia dokonała Ann Elin Hattrem , Radca Handlowy Ambasady Królestwa Norwegii. W trakcie konferencji prezentowały  się takie norweskie firmy środowiskowe jak Cambi AS, Krevox, Bionor, Agronova, Salsnes Aquateam COWI AS, Powel AS

certyfikat ATE

Czasopismo Applied Thermal Engineering (IF = 3.771, 40 pkt wg listy A MNiSW) wyróżniło nagrodą dr hab. inż. Artura Błaszczuk za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z tematyki dotyczącej energetyki. Wyróżnienie zostało przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych merytorycznych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Wydział Infrastruktury i Środowiska został laureatem prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii Uczelnia Przyszłości, za swoją bezcenną działalność badawczo-naukową, bezbłędną współpracę z biznesem i komercjalizację prac badawczych.

Certyfikat Elsevier Artur Błaszczuk

Czasopismo Applied Energy (IF = 7.9, 45 pkt wg listy A MNiSW) wyróżniło nagrodą dr hab. inż. Artura Błaszczuk za istotny wkład w pracy recenzenckiej manuskryptów z problematyki energetyki i wymiany ciepła. Wyróżnienie zostało przyznane dla naukowców znajdujących się w pierwszej dziesiątce centyla recenzentów czasopisma, pod względem liczby sporządzonych merytorycznych recenzji manuskryptów w ciągu ostatnich dwóch lat.