Main Menu

puzzle

łogo PNIR2018

 

W związku z bogatą działalnością badawczo-naukowej wydziału, stanowiącej podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu i kraju , Wydział Infrastruktury i Środowiska otrzymał powtórna nominację w trzeciej edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju - a pierwszej, która odbywa się pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.

medal targóœ IPITEK 2018

W dniach 2–6 lutego 2018 r. w Bangkoku z okazji Tajlandzkiego Dnia Wynalazców odbyła się Międzynarodowa Wystawa Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2018. Pracownicy naszego wydziału, dr inż. Beata Jabłońska oraz dr inż. Ewa Siedlecka, zostali uhonorowani złotym metalem za innowacyjne rozwiązanie „Methods of silicon carbide recovering from post-grinding effluent”.

okładka numer 4/2017

Miło nam poinformować, że ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego wydawanego przez Wydział Infrastruktury i Środowiska pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. W czasopiśmie są zamieszczane prace naukowe i opracowania techniczne obejmujące szeroko rozumianą inżynierię i ochronę środowiska.

W dn. 3.03.2017 r. na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Tematyka spotkania dotyczyła warunków uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Gośćmi spotkania byli: Waldemar Szleper – Wiceprzewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Jarosław PaluszyńskiHironim Spiżewski – Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

logo soiib

Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska, zaprasza pracowników i studentów naszego Wydziału na spotkanie z przedstawicielami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Back to top