Z dumą informujemy, że Studentka naszego Wydziału, Pani Klaudia Całus-Makowska, reprezentująca Studenckie Koło Naukowe Gene In Use, zdobyła I miejsce na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w sekcji chemicznej za przygotowanie i prezentację posteru pt.: „Analiza populacji mikroorganizmów wywołujących zapalenie wymienia u krów przy wykorzystaniu metod feno- i genotypowych”.

Gratulujemy!

Pani Klaudia Całus-Makowska z pucharem i dyplomem za I miejsce na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w sekcji chemicznej     dyplom Pani Klaudia Całus-Makowska, reprezentująca Studenckie Koło Naukowe Gene In Use, zdobyła I miejsce na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych w sekcji chemicznej za przygotowanie i prezentację posteru pt.: „Analiza populacji mikroorganizmów wywołujących zapalenie wymienia u krów przy wykorzystaniu metod feno- i genotypowych”.

link do artykułu na stronie Politechniki Częstochowskiej

kartka świąteczna - życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  ogłosiło skład Państwowej  Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023 r.

Do  składu Rady została powołana  prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła - pracownik naszego Wydziału.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23 lutego 2020 roku zmarł w wieku 88 lat

dr inż. JANUSZ WILCZYŃSKI

Nauczyciel Akademicki Politechniki Częstochowskiej
Wieloletni Dyrektor Techniczny WPEC w Częstochowie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę
dnia 26 lutego 2020 roku o godz. 12.00
w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Cmentarnej,
po czym odbędzie się odprowadzenie Urny do grobu rodzinnego na cmentarzu Kule

Patent na wynalazek pt. „Sposób hodowli biomasy mikroglonów” PL231040 autorstwa pracowników Wydziału Infrastruktury i Środowiska, prof. PCz dr hab. Magdaleny Zabochnickiej-Świątek i prof. dr hab. inż. Januarego Bienia z Katedry Inżynierii Środowiska zdobył Platynowy Medal IWIS i Puchar - Nagrodę Specjalną od Taiwan International Invention Winners Association oraz Nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego RP podczas International Warsaw Invention Show (IWIS). IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, które odbywało się w Warszawie w dniach 14-16.10.2019r.