Zapraszamy na bezpłatne spotkanie on-line Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB) ze studentami Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w dniu 10.06.2021 roku o godz. 16.30

Temat spotkania:
Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru).

Link do spotkania:
https://telco.pcz.pl/raf-tcr-wwk

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie – Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB
  2. Zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych – Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
  3. Przynależność do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB
  4. Etyka i odpowiedzialność zawodowa – Elżbieta Godzieszka, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – koordynator
  5. Dyskusja

wersja graficzna zaproszenia na spotkanie SlOIIB ze studentami WIiŚ PCz