Informuję, że pozostaje w mocy Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 47/2020 z dnia 12.11.2020 r., co oznacza, że od dn. 07.01.2021 r. do dn. 29.01.2021 r. zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w sposób mieszany, tj. w bezpośrednim kontakcie (stacjonarnie) oraz za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Proszę o zapoznanie się z Planem zajęć, w którym uwzględniono zajęcia odbywające się częściowo w trybie rzeczywistym na terenie Politechniki Częstochowskiej.

Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny
Wydziału Infrastruktury i Środowiska