Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 349/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych w związku z ograniczeniem działalności Uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego, od dnia 1 lipca 2020 r. dopuszcza się przeprowadzanie obron prac dyplomowych w siedzibie Uczelni, z zachowaniem rygoru sanitarnego.