Informuję, że w dniu 30.04.02020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 330/2020 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zgodnie z §3 ww. zarządzenia termin składania prac dyplomowych z semestru zimowego został przedłużony do 31 maja.
Wszystkie osoby składające prace dyplomowe w najbliższym czasie oraz przygotowujące się do obrony pracy dyplomowej w trybie zdalnym, proszę o postępowanie zgodnie z zapisami określonymi w ww. zarządzeniu.
 
 
Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny