Informujemy, że Wydział Infrastruktury i Środowiska rozpoczął realizację projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach projektu planowane są między innymi  szkolenia certyfikowane z zakresu:
- Diagnostyka molekularna wybranych patogenów odkleszczowych
- Obliczenia cieplne oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Audytor OZC
- SEP- uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne)
- Szkolenie z podstaw druku 3D
- Projektowanie 3D w AutoCAD
- Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 
Szkolenia skierowane są dla studentów studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia.