Studenci VII semestru kierunku Biotechnologia w ramach realizacji przedmiotu: Biotechnologia w leśnictwie odbyli zajęcia terenowe w Gospodarstwie Szkółkarskim Sowin należącym do Nadleśnictwo Gidle. Leśniczy Pan Grzegorz Kaczorowski zapoznał studentów z zakresem działalności szkółki, a w szczególności z technologią produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Omówił również sposoby zapobiegania chorobom grzybowym stosowane przez szkółkę. Studenci zwiedzili linie technologiczne do wysiewu nasion, tunele do sterowanego wzrostu sadzonek, a także zapoznali się ze sposobami zimowego ich przechowywania.

szkolka lesna