Zajęcia terenowe studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska, na których zapoznali się z pracą Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych W Sobuczynie. Zajęcia obejmowały zagadnienia gospodarki nieczystościami, takie jak: zbieranie, obieranie, magazynowanie i transport, unieszkodliwianie dzięki składowaniu odpadów, odzysk i recykling, a także zagospodarowanie.

20181108_125456
20181108_125616
20181108_125047
20181108_125253