REHVA plakat

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich. Celem eliminacji krajowych jest wyłonienie kandydata, którego praca będzie zgłoszona do udziału w REHVA STUDENT COMPETITION,

odbywającym się w 2019 r. w Bukareszcie (Rumunia). Celem konkursu REHVA STUDENT COMPETITION jest wybór najlepszych absolwentów studiów z całej Europy, specjalizujących się w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Regulamin eliminacji dostępny jest na stronie:
http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2018/07/Regulamin_eliminacji_REHVA_PZITS.pdf

Prof. dr hab. inż. Robert Sekret