HARMONOGRAM REKRUTACJI

19.10.2018 g. 14:00 - rozpoczęcie naboru

14.11.2018 g. 12:00 - zakończenie przyjmowania kwestionariuszy kandydatów przez koordynatorów wydziałowych

16.11.2018 g. 12:00 - elektroniczne przekazanie list kandydatów z danymi dot. wybranych przez nich języków i kopiami dokumentów potwierdzających znajomość języków (o ile dołączono), przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego

19-22.11.2018 - testy językowe dla kandydatów (ustny i pisemny)

22.11.2018 g. 12:00 - przekazanie przez koordynatorów wydziałowych finalnych List Rankingowych do Koordynatora Uczelnianego, w tym informacji o indywidualnych średnich ocen studentów i stypendiach socjalnych w formie elektronicznej i pisemnej

26.11.2018 g. 10:00 - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+.