godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami samorządowymi,  ustala godziny rektorskie dnia 21 października 2018 r.

Zarządzenie