plan zajęć ilustracja

Dzisiaj opublikowano zaktualizowany plan zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze zimowy 2018/2019. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

W związku z pojawiającymi się pytaniami nt. najbliższego zjazdu przypominam, że 1 i 2 rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kier. Inżynieria środowiska i kier. Energetyka obowiązuje siatka dla 9 zjazdów, tj. w najbliższy weekend 13-14.10.2018 r. dla I i III sem. zjazd jest i zajęcia się odbywają normalnie.

Tylko 3 i 4 rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (V i VII sem.) ma 8 zjazdowy cykl (o jeden zjazd mniej, ten właśnie 13-14.10.2018), przy czym V sem. ma w niedziele 14.10.2018 r. tylko zajęcia z języka obcego.

Prodziekan Rafał Jasiński