Władze i Rada Wydziału Infrastruktury i Środowiska zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 3.10. 2018 r. w auli D1 przy ul. J.H Dabrowskiego 73 o godz. 1000. Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. inż. Jurand Bień. Bezpośrednio po uroczystości w sali D1 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów 1 roku.