godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z obchodami Wiosny Studentów 2018 ustala godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych:

• czwartek 10 maja 2018 r. od godziny 12.00;
• piątek 11 maja 2018 r. - cały dzień;

oraz dla studentów studiów niestacjonarnych:

• sobota 12 maja 2018 r. od godziny 17.00;
• niedziela 13 maja 2018 r. do godziny 10:00.