plan zajęć ilustracja

Dzisiaj opublikowano zaktualizowany plan zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze letnim 2017/2018. Zmiany zaznaczono kolorem zielonym.