Studencka Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 7.03.2018 (środa) o godzinie 10:00 odbędą się wybory na przedstawiciela Wydziału Infrastruktury i Środowiska do Senatu Politechniki Częstochowskiej, oraz wybory na Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Wybory odbędą się w Sali A6 w budynku przy ulicy Brzeźnickiej 60A. Na wybory zaprasza się kandydatów oraz wszystkich zainteresowanych. Uprawniony do głosowania jest każdy student wydziału, na którym odbywają się wybory. W celu potwierdzenia statusu studenta proszę zabrać ze sobą legitymację lub zaświadczenie z dziekanatu.

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz przedstawicieli studentów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, dnia 7.03.2018 w godzinach 1000 - 1200 ustalone zostają godziny rektorskie.