godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 20.XII.2017 r. od godz.1030 do 1330  w związku ze Spotkaniem Opłatkowym dla  pracowników PCz. oraz w  dniu 21.XII.2017 r. od godz. 1200 .

Treść zarządzenia Pobierz