plakat1

Ulotka

Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska

zaprasza

 

na andrzejkowe podsumowujące zajęcia warsztatowe z zakresu inżynierii środowiska, biotechnologii i energetyki

realizowanych z funduszy Gminy Miasta Częstochowy w ramach programu „Akademicka Częstochowa”

W związku z obchodami Jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej Rektor PCz ogłasza godziny rektorskie w dniu 20 listopada 2019 r. od godziny 8:00 do 14:00 na wszystkich wydziałach

Informujemy, że Wydział Infrastruktury i Środowiska rozpoczął realizację projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach projektu planowane są między innymi  szkolenia certyfikowane z zakresu:
- Diagnostyka molekularna wybranych patogenów odkleszczowych
- Obliczenia cieplne oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Audytor OZC
- SEP- uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne)
- Szkolenie z podstaw druku 3D
- Projektowanie 3D w AutoCAD
- Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 
Szkolenia skierowane są dla studentów studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia.

Akademicki Związek Sportowy organizuje zawody sportowe – Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. Najbliższe zawody będą odbywać się w następujących dyscyplinach:

  • szachy – Katowice w dniach 25.10-27.2019 r.,
  • goalball – Bydgoszcz w dniach 22.11-24.11.2019 r.,
  • tenis stołowy – Poznań w dniach 06.12-08.12.2019 r.