HARMONOGRAM REKRUTACJI

19.10.2018 g. 14:00 - rozpoczęcie naboru

14.11.2018 g. 12:00 - zakończenie przyjmowania kwestionariuszy kandydatów przez koordynatorów wydziałowych

godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami samorządowymi,  ustala godziny rektorskie dnia 21 października 2018 r.

Zarządzenie

plan zajęć ilustracja mała

Dzisiaj opublikowano zaktualizowany plan zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze zimowy 2018/2019. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

W związku z pojawiającymi się pytaniami nt. najbliższego zjazdu przypominam, że 1 i 2 rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kier. Inżynieria środowiska i kier. Energetyka obowiązuje siatka dla 9 zjazdów, tj. w najbliższy weekend 13-14.10.2018 r. dla I i III sem. zjazd jest i zajęcia się odbywają normalnie.

Tylko 3 i 4 rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (V i VII sem.) ma 8 zjazdowy cykl (o jeden zjazd mniej, ten właśnie 13-14.10.2018), przy czym V sem. ma w niedziele 14.10.2018 r. tylko zajęcia z języka obcego.

Prodziekan Rafał Jasiński

Szkolenie biblioteczne (obowiązkowe) dla studentów I roku studiów stacjonarnych w r.akad.2018/19 będzie odbywało się w Bibliotece Głównej, Al. Armii Krajowej 36, II piętro, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, pok.309 w następujących terminach:

Kierunek: Biotechnologia 18.10.2018r. godz.1200 - 1300
Kierunek: Energetyka 10.10.2018 godz. 1200 - 1300
Kierunek: Inżynieria Środowiska 16.10.2018 godz. 1200 - 1300
Kierunek: Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych 15.10.2018r. godz.1200 - 1300

Udostępniono plan zajęć dla studiów niestacjonarnych na semestr zimowy 2018/2019 pobierz