W dniu 19 marca 2020 r. decyzją Rektora Politechniki Częstochowskiej został nałożony obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (Zarządzenie nr 316/2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Częstochowskiej w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim). Szczegółowe zasady zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz formy ich zaliczenia w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim zostały określone przez Prorektora PCz. ds. Nauczania w piśmie nr RD-N-410-21/2020 z dn. 20.marca 2020 r. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią załączonych dokumentów.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, dostępna pod adresem https://e-learning.pcz.plDo zaliczenia zajęć jest wymagana aktywność na tej platformie i należy ją traktować jako formę studiowania równą tradycyjnym sposobom kształcenia. Proszę zatem wszystkich studentów aby założyli konto na platformie e-learningowej i zapisywali się do odpowiednich zajęć (kursów). Tutaj zamieszczono krótką instrukcję w jaki sposób założyć konto na platformie e-learningowej oraz jak zapisywać się do zajęć (kursów).

Decyzją Rektora PCz od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono ograniczenie w dostępie do budynków Politechniki Częstochowskiej dla osób nie będących pracownikami lub doktorantami PCz. W związku z tym wszystkie sprawy dziekanatowe proszę załatwiać telefonicznie pod nr tel. 343250462 lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Proszę również śledzić na bieżąco komunikaty pojawiające się na stronie głównej Politechniki Częstochowskiej: http://pcz.pl/pl/ogloszenia. W razie pytań i problemów pozostaję do Państwa dyspozycji.

W tym trudnym okresie życzę wszystkim Studentom dużo zdrowia i wysokiej odporności oraz proszę o rozsądek w podejmowaniu decyzji o opuszczaniu miejsca zamieszkania.

Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny
na Wydziale Infrastruktury i Środowiska

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego
i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć. 

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej
pod adresem:  https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor Politechniki Częstochowskiej

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498)
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.03.2020r.

3 marca 2020 r. w pawilonie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Al. Armii Krajowej 21 odbędzie się "I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana

Szczegóły i informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=pTwNHZtxM6k (Co zjeść przed oddaniem krwi?)
Przydatne informacje dla osób, które chcą oddać krew:
https://www.rckik-katowice.pl/krwiodawca  (można tu wyliczyć swoje BMI). Trzeba pamiętać, aby ważyć minimum 50 kg

Inne informacje:
https://www.youtube.com/watch?v=pTwNHZtxM6k
https://www.rckik-katowice.pl/droga-dawcy-krwi
https://www.rckik-katowice.pl/przeciwwskazania