puzzle

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej  w dniu 30 października 2017 r. od godz. 1200 oraz 2 listopada przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie.
Zgodnie ze strukturą roku akademickiego dzień 31.X.2017 r. jest dniem wolnym  od zajęć.

 

Informujemy o możliwości odbioru w dziekanacie, podpisanych umów dotyczących praktyk studenckich.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej i jesiennej dla studiów stacjonarnych w roku akadem. 2016/2017 - Pobierz

W związku uchwałą Rady Wydziału w sprawie rozdzielenia wpisów z zaliczeń semestralnych z przedmiotów, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń proszę o wypełnianie indeksów i dokonywanie w nich wpisów ściśle wg wzoru karty okresowych osiągnięć studentów.

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.
Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej od 2014, zostało nominowane do grona pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce. SKN DTSpace zajmuje się na co dzień propagowaniem metodologii Design Thinking.  Jednym z założen SKN DTSpace jest jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez liczne warsztaty, szkolenia, konsultacje oraz współpracę z firmami z całej Polski.
Z grona wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie Design Thinking Space zostało nominowane przez Radę do ostatniego etapu Konkursu.
W skład Rady wchodzą W skład Rady Konkursy wchodzą prezesi oraz członkowie największych spółek i instytucji w Kraju.
Tak prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak ważna jest kreatywność, umiejętność praktycznego działania oraz praca zespołowa na dzisiejszym Rynku Pracy.Prosimy bardzo o oddanie głosu wszystkich studentów oraz pracowników.
 Swój głos możesz oddać:
http://startnarynkupracy.pl/

Back to top