zajawka

Industriada to Święto Szlaku Zabytków Techniki, które na stałe wpisało się w kalendarium wydarzeń województwa śląskiego. Politechnika Częstochowska uczestniczy w tegorocznej Industradzie, której motywem przewodnim jest „Natura w przemyśle. 

Naszych naukowców możecie spotkać 26 września przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.

Serdecznie zapraszamy! .

Tegoroczny program znajdziecie tu: http://industriada.pl/program/

Inauguracja 2020 2021 Gotowe 2

Informujemy, że Studium Języków Obcych 24.09.2020 otwiera zapisy na lektorat języka obcego. Zapisy odbywają się on-line na platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej i dotyczą jedynie studentów rozpoczynających naukę języka obcego.

W celu zapisania się do grupy językowej należy wejść na stronę SJO: www.sjo.pcz.pl lub kliknąć w link do kursu Zapisy na lektorat dla studentów rozpoczynających zajęcia z j. obcego - 2020-21 https://moodle.pcz.pl/course/view.php?id=12

Studenci kontynuujący naukę języka w SJO otrzymają informację dotyczącą szczegółów zajęć od prowadzących drogą elektroniczną.

Informacja o sposobie zaliczenia semestru i organizacji zajęć w roku akadem. 2020/2021

Informuję, że w celu dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zaliczenia semestru lub wpisu warunkowego na kolejny semestr studenci są zobowiązani do przekazania indeksu do dziekanatu w sposób nie wymagający bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, tj. za pośrednictwem Poczty Polskiej (za potwierdzeniem odbioru). Zaliczenie semestru odbywa się na podstawie wydrukowanych przez dziekanat spersonalizowanych kart okresowych osiągnięć studenta wraz z ocenami z poszczególnych przedmiotów wpisanych przez nauczycieli akademickich do systemu USOS. W indeksach zostanie umieszczona jedynie adnotacja o zaliczeniu semestru na podstawie wykazu ocen wpisanych do karty okresowych osiągnięć studenta.  Obecnie dziekanaty nie obsługują studentów w sposób wymagający bezpośredniego kontaktu ze studentem.

14 września 2020 r. Dział Nauczania Politechniki Częstochowskiej wydał komunikat dla Studentów i Doktorantów  ws. wytycznych dotyczących składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021.
 
STYPENDIUM REKTORA
za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
 
Termin składania wniosku: do 30.09.2020 r.
 
Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora (zgodnie z Zarządzeniem nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej - link: https://www.pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2016-2020/241-2019)  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru. O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe, student powinien przesłać na adres Dziekanatu Wydziału (ul. J. H. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa).
 
STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA