Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu osób zakwalifokowanych do pobierania świadczeń po odbiór decyzji.

Dziekanat jest czynny od wtorku do piątku w godz. 11.00 - 14.00 oraz w soboty w terminach zjazdów w godz. 10.00 - 14.00

Szanowni Państwo,
w związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 47/2020 z dnia 12.11.2020 w sprawie zmiany zapisów w Zarządzeniu nr 10/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 14.09.2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (tekst ujednolicony poniżej) informuję, że od dnia 21 listopada br. plan zajęć ponownie zostanie skorygowany zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Zmiany wynikają z konieczności zblokowania i przełożenia na styczeń zajęć laboratoryjnych wykazanych przez pracowników jako zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu studenta z aparaturą/urządzeniami.

Jednocześnie zwracam uwagę, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w miesiącu styczniu nie będzie pozwalała na przeprowadzenie ww. zajęć w trybie stacjonarnym, należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia ich e-learningowo.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym planem zajęć na stronie internetowej Wydziału.

Rafał Jasiński
Kierownik Dydaktyczny
Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Plakat szkolenie Audytor OZC

regulaminem rekrutacji

(załącznik nr 1 do regulaminu)

 

Plakat szkolenie Audytor 14001

regulaminem rekrutacji

(załącznik nr 1 do regulaminu)

Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną i objęciem Częstochowy strefą czerwoną informuję, że od 17 października br. wszystkie zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym
w uczelni (tj. w bezpośrednim kontakcie) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia, studiach podyplomowych, kursach i dla uczestników szkoły doktorskiej, zostają zamienione na zajęcia zdalne w terminie do 31 października br.

Proszę jednocześnie pamiętać, że decyzja o przeniesieniu wszystkich zajęć w tryb zdalny nie oznacza zamknięcia uczelni.

Sytuacja jest trudna dla całej społeczności Politechniki Częstochowskiej.

Liczę na Państwa zrozumienie.

Z życzeniami zdrowia,

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Rektor PCz