Main Menu

puzzle

intro warsztaty umiejętność aplikowania

18 stycznia 2018 r. w Instytucie Inżynierii Środowiska odbędą się warsztaty dla studentów i doktorantów dotyczące aplikowania o pracę, staże i praktyki w Polsce i za granicą. Podczas warsztatów studenci poznają tajniki pisania CV oraz listów motywacyjnych, a także będą mieli okazję poznać szczegółowe zasady rekrutacji na zagraniczne staże, w tym Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

logo informacyjne BioLAB

Zapraszamy studentów do udziału programie BioLAB dającym możliwość wyjazdu na płatny staż badawczy do USA.

godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 20.XII.2017 r. od godz.1030 do 1330  w związku ze Spotkaniem Opłatkowym dla  pracowników PCz. oraz w  dniu 21.XII.2017 r. od godz. 1200 .

Treść zarządzenia Pobierz

godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej  ustala godziny rektorskie  od godz. 900 do 1000 21.XII.2017 r. w związku ze spotkaniem z pracownikami w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2018 r. Spotkanie odbędzie się w Klubie Politechnik o godz. 915 .

 

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej  w dniu 30 października 2017 r. od godz. 1200 oraz 2 listopada przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie.
Zgodnie ze strukturą roku akademickiego dzień 31.X.2017 r. jest dniem wolnym  od zajęć.

 

Back to top