Akademicki Związek Sportowy organizuje zawody sportowe – Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS. Najbliższe zawody będą odbywać się w następujących dyscyplinach:

  • szachy – Katowice w dniach 25.10-27.2019 r.,
  • goalball – Bydgoszcz w dniach 22.11-24.11.2019 r.,
  • tenis stołowy – Poznań w dniach 06.12-08.12.2019 r.

Zarząd Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks uprzejmie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godzinie 16:30. Zebranie odbędzie się w siedzibie Międzywydziałowego Koła Integracji i Wsparcia Feniks w Domie Studenckim Bliźniak – wejście od strony Domu Studenckiego Maluch (należy zejść schodami w dół do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu). Podczas zebrania zostanie omówiony plan działania koła w roku akademickim 2019/2020.

Zajęcia z wychowania fizycznego, które odbywać się będą na basenie – zapisy zostały przedłużone do 18.10.2019 r.

Dział Nauczania organizuje dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego na basenie dla studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zajęcia będą się odbywać w czwartki o godzinie 19:00 - klub Taurus, ul. Brzeźnicka 46 B w Częstochowie.

Rektor Politechniki Częstochowskiej  na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, z uwagi na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2019/2020, ustanawia w dniu 1 października 2019 r. godziny rektorskie na cały dzień.

Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PCz

- zmiany w programie Aktywny Samorząd – moduł II

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi:

  • do 1.000 zł na semestr - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  • do 4.000 zł - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
  • do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Od września br. wniosek o dofinasowanie można złożyć w wersji elektronicznej. W takim przypadku maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększona o 800 zł.