STUDIA NA KIERUKU TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA WELLNESS & SPA TRWAJĄ 7 SEMSESTRÓW

Studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Technologie i urządzenia Wellness & SPA trwają 7 semestrów. Semestry 1 – 7 realizowane są wspólnie dla wszystkich studentów kierunku, za wyjątkiem przedmiotów znajdujących się w zestawie modułu obieralnego, przy czym bloki przedmiotów obieralnych rozpoczynają się od semestru 3. W trakcie realizacji semestrów 6 i 7 student wykonuje pracę dyplomową. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów na kierunku Technologie i urządzenia Wellness & SPA, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera.

 

Absolwent kierunku Technologie i urządzenia Wellness & SPA

 

zostanie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w biurach projektowych, firmach wykonawczych oraz na miejscach budowy (tzw. ścieżka I), oraz jako personel obsługujący, serwisujący czy administrujący w obiektach o charakterze Wellness & SPA (tzw. ścieżka II), które rozumiane są tu jako:

  • baseny i sauny,

  • siłownie i kluby fitness,

  • gabinety odnowy biologicznej,

  • aquaparki,

  • sanatoria i uzdrowiska

  • centra rehabilitacji.

Studiuj z nami!
Złóż aplikację w systemie IRK
 
spa3
spa2
spa1
 

Wykształcenie absolwenta kierunku

 

Wykształcenie absolwenta kierunku Technologie i urządzenia Wellness & SPA oparte będzie na wiedzy technicznej w zakresie: instalacji i urządzeń sanitarnych, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych metod pokrycia zapotrzebowania na ciepło i chłód, informatyki, ekonomii i zarządzania z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb autonomicznego obiektu typu Wellness & SPA. Zwrócona zostanie również uwaga na opanowanie przez absolwenta języka obcego specjalistycznego dla wskazanego powyżej zakresu wiedzy.

 

Proponowana siatka przedmiotów

 

 

Student przez cały okres kształcenia oprócz przedmiotów obowiązkowych ma do wyboru przedmioty obieralne, po trzecim semestrze wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych.