W Polsce wciąż brakuje specjalistów – biotechnologów posiadających umiejętności wprowadzania procesów biotechnologicznych do praktyki technologii środowiskowych.

Kierunek kształci inżynierów posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu chemii, biologii (w tym technik molekularnych), biochemii, ale przede wszystkim umiejętności prowadzenia biotechnologii środowiskowych. Absolwent kierunku biotechnologia będzie potrafił projektować bioprocesy służące do:

  • eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków
  • unieszkodliwiania odpadów
  • bioremediacji gruntów.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

  • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
  • jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych, oraz stosujących procesy biosyntezy do
  • izolacji i oczyszczania bioproduktów do produkcji, szkoleń, marketingu
  • w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie
  • w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
  • w nauce (uczelnie wyższe)
  • w prywatnych laboratoriach badawczych