Agata Rosińska

dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz

Koordynator Wydziałowego Zespołu Tutorów Akademickich (WZTA).
Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków,
Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Częstochowska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (34) 32-50-205
 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek Chemia). Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska w Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska. Profesor Politechniki Częstochowskiej. Autorka rozprawy habilitacyjnej pt. „Zmiany ilościowo-jakościowe PCB w osadach ściekowych stabilizowanych beztlenowo”. Odbyła staże naukowe w Instytucie Ekologii w Noci (Włochy), Universita Degli Studi Lecce (Włochy), laboratorium chemicznym Huty ILVA w Taranto (Włochy), staże szkoleniowe Individulal Training Programme for Staff Training Mobility LL Erasmus Programme w Mediterranean Agronomic Institute of Chania Crete (Grecja), Universita „Stefan cel Mare” Suceava (Rumunia), University of the Basque Country, Bilbao (Hiszpania) oraz szkolenia naukowe w Politechnice Gdańskiej w Katedrze Chemii Analitycznej, Uniwersytecie Śląskim, uczestniczyła w warsztatach „Nowe Horyzonty i Wyznawania w Analityce i Monitoringu Środowiskowym” zorganizowanych w ramach projektu Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEM), szkoleniu „Desing Thinking – od empatii do innowacji oraz szkoleniu „Nowoczesne metody nauczania – tutoring. Recenzent artykułów w wielu czasopismach naukowych oraz wniosków stypendialnych m.in. w ramach projektu „Grant Plus” organizowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Posiada duże kwalifikacje i umiejętności jako znakomity nauczyciel i pedagog prowadząc zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i wykłady z przedmiotów: Chemia, Metody Instrumentalne w Chemii Sanitarnej, Analiza Instrumentalna w Ochronie Środowiska, Podstawy Chemii Nieorganicznej, Procesy Jednostkowe w Inżynierii Środowiska oraz ćwiczenia z przedmiotu Chemia metodą e-learning. Została wyróżniona przez studentów nagrodą „Nobelek” dla najpopularniejszego dydaktyka na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Autorka ponad 80 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym dotyczących problematyki zanieczyszczenia środowiska naturalnego wybranymi Trwałymi Związkami Organicznymi. Jest uznanym specjalistą w chromatograficznym oznaczaniu polichlorowanych bifenyli w próbach środowiskowych (PCB). Prowadzi badania technologiczne nad uzupełnieniem obszaru wiedzy dotyczącego inhibicji mikrozanieczyszczeń organicznych w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych. Interesuje się tematyką wpływu stabilizacji tlenowej i beztlenowej na zmiany wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych w osadach. Opracowała metodykę oznaczania polichlorowanych bifenyli w osadach ściekowych. Inicjatorka założenia nowoczesnej pracowni chromatograficznej wyposażonej w wysokiej klasy chromatografy gazowe z detektorami umożliwiającymi analizę wielu związków chemicznych, stanowiących zanieczyszczenia środowiska. Otrzymała wiele nagród zespołowych Rektora PCz za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu makro- i mikrozanieczyszczeń w środowisku.

Angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz Politechniki Częstochowskiej. Jest Koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+, kierownikiem Zespołu ds. kształcenia w języku angielskim i na odległość, z-ca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020, kierownik Studiów Podyplomowych „Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce“. Pracuje w Zespole ds. kształcenia na kierunku Biotechnologia, w Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz w Uczelnianym Zespole ds. Umiędzynarodowienia Studiów.