W dniu 8 lipca 2019 r. nastąpiła migracja skrzynek pocztowych WiIŚ z serwera wydziałowego na główny serwer pocztowy Politechniki Częstochowskiej.  Aktywacja Państawa skrzynek odbędzie się w 2 dwóch krokach:

1. W poniedziałek 8 lipca po godzinie 8.30 należy otworzyć stornę https://mail.pcz.pl  (lub kliknąć ikonę poczty na głównej stronie WiIŚ) i zalogować się w systemie ZIMBRA  używając swojego email-a i dotychczasowego hasła. W trakcie logowania zostaniecie Państwo poproszeni o zmianę hasła. Nowe hasło musi posiadać co najmniej osiem znaków w tym małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne (!@$%&).

2. Krok drugi to zmiana ustawień programów pocztowych np. Thunderbird, Outlook, the Bat . W ustawieniach tych programów należy odnależć ustawienia serwera poczty przychodzącej i serwera poczty wychodzącej i zmienić dotychczasowy wpis poczta2.is.pcz.pl na mail.pcz.pl   oraz podać nowe hasło ustawione w punkcie 1.

 Na tym kończy się proces migracji poczty do jednolitego systemu pocztowego Politechniki Częstochowskiej. W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt z p. Pawłem Kalińskim (tel. 150) lub  numerem tel. 142 w UCI PCz.

 

Uczelnaine Cetrum Informatyczne Politechniki Częstochowskiej