W dniu 11.05.2019 r. w auli D1 w budynku Wydziału Infrastruktury i Środowiska przy ul. Dąbrowskiego 73 odbyło się spotkanie studentów i pracowników z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Waldemarem Szleperem. Gość przedstawił wykład na temat możliwości aplikowania o uprawnienia budowlane w myśl nowelizacji Prawa Budowlanego.Następnie wraz z Prodziekanem ds. Nauczania dr inż. Rafałem Jasińskim poprowadził panel dyskusyjnym nt. "Oczekiwania i możliwości rynku pracy w zakresie instalacji budowlanych". Długa dyskusja obejmowała zagadnienia związane z możliwościami uzyskania uprawnień i certyfikatów po ukończeniu studiów, nabycia szerokich kompetencji budowlanych jak również oczekiwań pracodawcy od absolwenta. Spotkanie uświadomiło studentom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie instalacji budowlanych i spełnienia oczekiwań rynku pracy.

panel dyskusyjny