STUDIUJ Z NAMI - REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

REKRUTACJA ZIMOWA TRWA - 15.I.2018 do 21.II.2018 !!!

profil ogólnoakademickinew logo

 

 

oferujemy studia na kierunku
monitoring i zarządzanie środowiskiem

stacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia

profil ogólnoakademicki

 

 

 

oferujemy studia na kierunku inżynieria środowiska

stacjonarne oraz niestacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia oraz (EFE)

studia magisterskie II-go stopnia

studia doktoranckie III-go stopnia

profil ogólnoakademickinew logo

 

 

 

oferujemy studia na kierunku
technologie i urządzenia wellness & spa

stacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia

profil ogólnoakademicki
profil praktyczny

oferujemy studia na kierunku ENERGETYKA

stacjonarne oraz niestacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia

studia magisterskie II-go stopnia

profil ogólnoakademickinew logo

 

 

 

oferujemy studia na kierunku
sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

stacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia

profil ogólnoakademicki

oferujemy studia na kierunku biotechnologia

stacjonarne

studia inżynierskie I-go stopnia

studia magisterskie II-go stopnia

Informacje

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej prowadzi badania karier zawodowych absolwentów. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat jakości kształcenia. Opracowane statystycznie wyniki pozwolą na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikowanie programów nauczania zgodnych z wymaganiami rynku pracy.

Ankietyzacja obejmuje absolwentów w dniu składania egzaminu dyplomowego oraz po 3 i po 5 latach po zakończeniu studiów.

Badania są anonimowe. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na udział w tych badaniach. Poniższe dane posłużą nam jedynie do utworzenia Wydziałowej Bazy Danych.

Do pobrania:

Zgoda na udział w badaniach w formie Oświadczeniazałącznik 1
Ankieta absolwenta Politechniki Częstochowskiejzałącznik 2
Ankieta Politechniki Częstochowskiej po 3 latach od ukończenia studiówzałącznik 3

Erasmus+ to nazwa nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020

1e6ce417fc9927c6329fcc1f12e10382

 • W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki w krajach uczestniczących w programie.
 • Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających do 12 miesięcy.
 • Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy stopień studiów.
 • Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące.
 • Program umożliwia wyjazdy absolwentów na praktyki (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (nie później niż 360 dni po ukończeniu studiów), a rekrutację należy przejść na ostatnim roku studiów.

Nabór studentów na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej trwa w każdym roku akademickim nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 4 miesiące. Decyzję o terminach naboru podejmuje Prorektor ds. Rozwoju na wniosek Koordynatora Uczelnianego.

Wyczerpujące informacje:

http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie

Studenci zainteresowani uczestnictwem w Programie wypełniają

 • KWESTIONARIUSZ KANDYDATA (należy wypełnić część przewidzianą dla studenta wraz z kodem dziedziny pobranym ze strony: http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie
 • i w wyznaczonym terminie przekazują go do Koordynata Wydziału Infrastruktury i Środowiska -
  dr hab. Agata Rosińska prof. PCz,
  ul. Dąbrowskiego 69 pokój 225,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lista uczelni partnerskich wraz z dostępnymi kodami dziedzin i deadline’mi znajduje się na stronie: http://www.pcz.pl/english/erasmus-plus-2014/erasmus-wyjazdy-studenckie W celu otrzymania dodatkowych punktów należy dołączyć certyfikaty i zaświadczenia (np. olimpiady, publikacje, działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych itd.). Dostarczony certyfikat językowy zwalnia z konieczności udziału w teście językowym.

 

loading...
Relacje uczestników programu ERASMUS+

W związku z implementacją nowoczesnej metody dydaktycznej, uchwałą Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska został powołany Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich (WZTA) w składzie:

 • dr hab. Agata Rosińska, prof. PCz - koordynator ds. tutoringu
 • dr inż. Renata Włodarczyk – koordynator ds. tutoringu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak
 • dr hab. inż. Izabel Majchrzak-Kucęba, prof. PCz
 • dr hab. inż. Artur Błaszczuk
 • dr inż. Aleksandra Ściubidło
 • dr inż. Anna Grobelak
 • dr inż. Anna Kwarciak- Kozłowska
 • dr inż. Jolanta Sobik-Szołtysek
 • dr inż. Ewa Wiśniowska
 • dr hab. inż. Maria Włodarczyk- Makuła, prof. PCz
 • dr inż. Anna Grosser

Autorski projekt realizacji tutoringu na naszym Wydziale planuje się wprowadzić od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z koordynatorami ds. tutoringu:

dr inż. Renatą Włodarczyk

dr hab. Agatą Rosińską, prof. PCz.

 
loading...
Sylwetki tutorów Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Nowoczesne metody nauczania na Politechnice Częstochowskiej
Previous Next Play Pause
1
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI  
 Cykl kształcenia 2014-2015 pobierz
 Cykl kształcenia 2015-2016 pobierz

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
Cykl kształcenia 2015 - 2016pobierz

 

Back to top