Dziekan Wydziału Infrastruktury i Środowiska zaprasza wszystkich studentów i pracowników na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020. Uroczystość odbędzie się w środę, 2 października 2019 roku, o godz. 10.00 w Auli D1 (II piętro), ul. Dąbrowskiego 73.

Program uroczystości:

-Otwarcie uroczystości

-Powitanie i przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału

-Immatrykulacja – złożenie ślubowania i przyjęcie w poczet studentów Politechniki Częstochowskiej

-Wystąpienie Kierownika Dydaktycznego

-Wręczenie najlepszym studentom Wydziału medali „za naukę za pracę”

-Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowego Samorządu Studenckiego

-Wykład inauguracyjny pt. „Mikroplastik w wodzie i ściekach” - dr hab. inż. Ewa Wiśniowska, prof. PCz.   

-Szkolenie BHP – obowiązkowe dla studentów I roku