Dla partnerów
 

Login:

Hasło:


  Strona główna

 

W dniu 14 maja 2010 w ramach Strategicznego Programu Naukowych Badań i Prac Rozwojowych Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii dofinansowanego przez NCBiR została zawarta umowa nr SP/E/2/66420/10 na realizację zadania badawczego nr 2 pod tytułem: Opracowanie Technologii Spalania Tlenowego Dla Kotłów Pyłowych i Fluidalnych Zintegrowanych z Wychwytem CO2.
Jednostką koordynującą realizację zadania jest Politechnika Częstochowska. W celu realizacji zadania badawczego zostało powołane konsorcjum naukowo-badawcze w składzie: Politechnika Częstochowska - Lider, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Energetyki, Foster Wheeler Energia Polska, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, Tauron Wytwarzanie S.A., Eurol Innovative Technology Solutions Sp z o.o. (patrz: Partnerzy).

 

 Opracowanie: Robert Malmur

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Umowa nr SP/E/2/66420/10 z dnia 14.05.2010