2013-05-17

Oferta dydaktyczna Wydziału

!!! REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 ROZPOCZĘTA !!!

Chętnych do studiowania zapraszamy na kierunki stacjonarne i niestacjonarne:

STUDIA STACJONARNE

 • Inżynieria Środowiska - I  stopień stacjonarne
 • Biotechnologia - I  stopień stacjonarne
 • Energetyka (profil praktyczny) - I  stopień stacjonarne
 • Energetyka (profil ogólnoakademicki) - II stopień stacjonarne
 • Ekoinnowacje w infrastukturze środowiska - I stopień stacjonarne
 • Inżynieria Środowiska (profil praktyczny) - I  stopień stacjonarne
 • Inżynieria Środowiska (EFE-język angielski) - I  stopień stacjonarne

STUDIA NIESTACJONARNE:

 • Inżynieria Środowiska - I  stopień niestacjonarne
 • Inżynieria Środowiska - II  stopień niestacjonarne
 • Energetyka - I  stopień niestacjonarne
 • Energetyka - II  stopień niestacjonarne

Szczegółowy informacje nt. rekrutacji w zakładce: Informacje praktyczne/Terminarz

 

Zapraszamy do zapoznania się z INFORMATOREM w którym znajdziecie najważniejsze informacje o naszej ofercie kształcenia INFORMATOR WIiŚ

kierunki kształcenia

 

Ulotka oferty kształcenia-  oferta WIiŚ

 

Wydział Infrastruktury i Środowiska oferuje studia na czterech kierunkach:

 • inżynieria środowiska - kierunek o interdyscyplinarnym charakterze, dający możliwość uzyskania uprawnień budowlanych (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych) - studia o profilu ogólnoakademickim bądź praktycznym!
 • biotechnologia – młody i dynamicznie rozwijający się kierunek, oferujący zaawansowana wiedzę w zakresie stosowania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska naturalnego, rolnictwie, jak również w wielu gałęziach przemysłu
 • ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska -NOWOŚĆ!!!
 • energetyka - pierwszy w Częstochowie kierunek o profilu praktycznym !

Naszą ofertę dydaktyczną dostosowujemy do aktualnych wymagań rynku pracy, europejskich standardów nauczania oraz oczekiwań kandydatów. Oferujemy nowoczesne programy nauczania oraz dobrą bazą dydaktyczną. Zapewniamy studentom naukę języków obcych, umożliwiamy międzynarodową wymianę studentów i praktyki zawodowe, a także możliwość studiowania w języku angielskim (EFE).

Zapraszamy dio studiowania na naszym Wydziale !

X