Badanie ankietowe z monitorowania karier absolwentów
Politechniki Częstochowskiej po 3 latach od ukończenia studiów

Szanowni Państwo

uprzejmie prosimy o wypełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY ABSOLWENTA PCZ. Ankieta ta monitoruje kariery zawodowe absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Badanie to ma na celu dostosowanie programów studiów oraz kierunków kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i wymagań pracodawców.

1. Proszę o uzupełnienie:

(Proszę wymienić wszystkie studiowane kierunki/specjalności na Politechnice Częstochowskiej)

2. Czy pracował Pan/i w trakcie studiów?
3. Czy była to praca związana z kierunkiem studiów?

Proszę odpowiedzieć jeśli w pytaniu 2 podano odpowiedź TAK

4. Czy kontynuował Pan/i pracę po ukończeniu studiów?

Proszę odpowiedzieć jeśli w pytaniu 2 podano odpowiedź TAK

5. Czy Pan/i aktualnie pracuje?
6. Czy nie pracuje Pan/i ponieważ:
7. Jak długo Pan/i poszukiwał pracy po studiach:
8. Czy pracuje Pan/Pani zgodnie z kierunkiem ukończenia studiów?
9. Czy po ukończeniu studiów podejmował Pan(i) dalsze kształcenie?
10. Gdzie znalazł Pan/i ofertę pracy?
11. Czy, aby uzyskać pracę musiał Pan/Pani:
12. Proszę podać branżę, w jakiej Pan/i pracuje:
13. Proszę podać formę zatrudnienia:
14. Czy wybrałby Pan/i ponownie studia na Politechnice Częstochowskiej ?
15. Czy Pana/i zdaniem jest zapotrzebowanie na rynku pracy na zdobyte przez Pana/Panią kwalifikacje w trakcie studiów ?
16. Czy Pana/i zdaniem jest zapotrzebowanie na rynku pracy na zdobyte przez Pana/Panią kompetencje w trakcie studiów ?
17. Czy poleciłby Pan/i studia na kierunku/specjalności, który ukończył/a ?
18. Czy poleciłby Pan/i studia na ukończonym wydziale ?
19. Czy ukończone studia pomogły Panu/i w znalezieniu pracy ?
20.Metryczka


Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety - Zespół badania losów absolwentów Politechniki Częstochowskiej