2017-10-12

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne: 18.X.2017 r. o godz. 17.00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie : 34 3250 329.

2017-09-27

Inauguracja roku akademickiego 2017-2018

 inauguracja 2017

OGŁOSZENIE !

Studenci i doktoranci rozpoczynający naukę na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są zobowiązani do uczestniczenia w obowiązkowym* szkoleniu BHP, które odbędzie się po inauguracji wydziałowej w sali D1 (na Dąbrowskiego) dnia 02.10.2017 r.
Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.

*Zwolnieni z uczestnictwa w/w szkoleniu są studenci i doktoranci którzy odbyli takie szkolenie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska w ciągu studiów I i II stopnia (od roku akademickiego 2012/2013).

Prowadzący szkolenie
dr inż. Krzysztof Fijałkowski

 

2017-05-31

UWAGA PRACOWNICY I STUDENCI !

W związku uchwałą Rady Wydziału w sprawie rozdzielenia wpisów z zaliczeń semestralnych z przedmiotów, które realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń proszę o wypełnianie indeksów i dokonywanie w nich wpisów ściśle wg wzoru karty okresowych osiągnięć studentów.

2017-03-27

Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające przy Politechnice Częstochowskiej nominowane do pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce.

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.
Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej od 2014, zostało nominowane do grona pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce. SKN DTSpace zajmuje się na co dzień propagowaniem metodologii Design Thinking.  Jednym z założen SKN DTSpace jest jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez liczne warsztaty, szkolenia, konsultacje oraz współpracę z firmami z całej Polski.
Z grona wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie Design Thinking Space zostało nominowane przez Radę do ostatniego etapu Konkursu.
W skład Rady wchodzą W skład Rady Konkursy wchodzą prezesi oraz członkowie największych spółek i instytucji w Kraju.
Tak prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak ważna jest kreatywność, umiejętność praktycznego działania oraz praca zespołowa na dzisiejszym Rynku Pracy.

Prosimy bardzo o oddanie głosu wszystkich studentów oraz pracowników.
 Swój głos możesz oddać:
http://startnarynkupracy.pl/

Design Thinking Space

2017-03-21

Wykład NaviGate - "Jak profesionalnie pozyskać dane przestrzenne do analiz środowiska ?"

Wykład NaviGate

2016-10-03

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2016/2017

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

 • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
 • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
 • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

2016-02-15

Nowy plan zajęć

Dodano plan zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze letnim roku akademickigo 2015-2016 r.

2016-01-25

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  DRUGI  SEMESTR  2015/2016

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

 • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
 • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
 • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

2015-12-21

Godziny rektorskie

W nawiązaniu do wniosku Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia godzin rektorskich w związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia Rektor Politechniki Częstochowskiej informuję, że:
- dzień 23 grudnia 2015 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

2015-12-15

Godziny rektorski

W związku ze spotkaniem wigilijnym społeczności akademickiej Uczelni Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza w dniu 16.12.2015 r. w godzinach 12.00-14.00 godziny rektorskie.

2015-11-26

Godziny rektorskie

Z uwagi na obchodzone święto Politechniki Częstochowskiej, Rektor Politechniki Częstochowskiej informuje, że 30 listopada 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

2015-11-06

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej informuje, że z uwagi na Święto Niepodległości w dniach:

 • 10 listopada 2015 r. od godziny 1200
 • 12 listopada 2015 r. do godziny 1200

obowiązywać będą godziny rektorskie.

2015-10-30

Wynik wyborów uzupełniających do Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza udostepniała  komunikat nr 30  w sprawie wyborów uzupełniających oraz komunikat nr 31.

2015-10-28

Godziny rektorskie

Z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych, Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie
w dniu 2 listopada 2015 r. do godziny 12.00.

2015-10-02

Kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul.Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich języków odbędzie się 19.10.2015 godz. 18:00 w Studium Języków Obcych PCz.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

 • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
 • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
 • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

2015-10-01

Godziny rektorskie

W następujących dniach obowiązują godziny rektorskie:

1.X.2015  - cały dzień
6.X.2015 - w godz. 10.00 - 13.00