Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle” oraz w szkoleniu „Stosowanie, eksploatacja, regeneracja i badania węgli aktywnych”, które odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2016 roku w Sandomierzu. Organizatorzy: Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz firma GRYFSKAND Sp. z o.o. w Gryfinie.

Pomimo stosowania węgli aktywnych już od czasów Hipokratesa nadal poznajemy coraz to nowe ich właściwości, zastosowania, sposoby regeneracji, wpływamy na ich strukturę porowatą, chemiczną budowę powierzchni, wytrzymałość, uziarnienie itp. Poznajemy również wpływ warunków w jakich prowadzony jest proces adsorpcji na jej skuteczność.

Konferencja ma na celu przybliżenie problemów występujących w trakcie przemysłowego wykorzystania węgla aktywnego naukowcom, oraz przedstawienie najnowszych osiągnięć i informacji z tej dziedziny ludziom, na co dzień wykorzystującym sorbenty węglowe.

Wymiana doświadczeń między sferą naukową i przemysłową i ich zbliżenie do siebie jest jednym z głównych celów konferencji organizowanych już od 1998 roku.

 

 

   Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii