2017-10-13

Harmonogram zebrań naukowych Instytutu Inżynierii Środowiska

Aktualny harmonogram zebrań naukowych Instytutu Inżynierii Środowiska - pobierz

2017-10-12

Badanie antydyskryminacyjne dot. molestowania

Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” realizowanym na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć w poniższy link:

http://badania.pbs.pl/studenci.pg (link is external)

 

badanie

2017-10-12

Kursy językowe

KURSY JĘZYKOWE
ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2017/2018

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl.

Spotkanie organizacyjne: 18.X.2017 r. o godz. 17.00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie : 34 3250 329.

2017-10-06

POMOC MATERIALNA 2017/2018

Zarządzenie Rektora

2017-10-05

KONFERENCJA

Zaproszenie

2017-09-29

SZKOLENIE BHP

Studenci i doktoranci rozpoczynający naukę na Wydziale Infrastruktury i Środowiska są zobowiązani do uczestniczenia w obowiązkowym* szkoleniu BHP, które odbędzie się po inauguracji wydziałowej w sali D1 (ul. Dąbrowskiego 73)  dnia 02.10.2017 r. Uczestnictwo w szkoleniu jest warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów i uprawnia do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych.

* Zwolnieni z uczestnictwa w w/w szkoleniu są studenci i doktoranci, którzy odbyli takie szkolenie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska w ciągu studiów I i II stopnia (od roku akademickiego 2012/2013).

Prowadzący szkolenie: dr inż. Krzysztof Fijałkowski

2017-09-29

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

Z uwagi na inaugurację uczelnianą pierwsze zajęcia na studiach doktoranckich WIiŚ odbędą się 10 października 2017 r.

2017-09-26

PLAN ZAJĘĆ - PO KOREKCIE NA SEMESTRZE V

Plan

2017-09-25

PRZEDŁUŻENIE LEGITYMACJI

Doktoranci WIiŚ, którzy zaliczyli bieżący rok studiów i uzyskali wpis na następny proszeni są o złożenie legitymacji do przedłużenia na rok akademicki 2017/2018. Dokument należy złożyć w biurze studiów doktoranckich do dnia 6 października br. Planowany termin odbioru legitymacji: 10 październik 2017.

2017-09-25

DECYZJE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA STUDIÓW

Doktoranci WIiŚ wnioskujący o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich proszeni są o odbiór decyzji w przedmiotowej sprawie.
Dokument należy odebrać osobiście w biurze studiów doktoranckich (pok. 102) w terminie 26 - 29 września br.

2017-09-22

PLAN ZAJĘĆ - SEM. ZIMOWY 2017-2018

Plan

2017-09-20

NOWY REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

Zarządzeniem nr 65/2017 z dnia 13.09.2017 r. Rektor PCz. wprowadził nowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej. Akt prawny ma zastosowanie do przyznawania świadczeń od roku akademickiego 2017/2018. Formularze wniosków i oświadczeń w wersji edytowalnej dostępne są w zakładce Pomoc materialna. Modyfikacja zatwierdzonych wzorów dokumentów, w szczególności usuwanie ich fragmentów jest niedopuszczalna.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej

2017-09-13

Ważne

Dział Nauki PCz. uprzejmie prosi doktorantów, którzy potwierdzali w Bibliotece Głównej wydruki z bazy BIBLIO o ponowne zgłoszenie się do Biblioteki celem weryfikacji dokumentu.

2017-09-13

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 25.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali A-22 (ul. Dąbrowskiego 73).

2017-09-12

NOWE DRUKI

Zarządzeniem nr 64/2017 z dnia 8.09.2017 r. Rektor PCz.  wprowadził nowe wzory druków obowiązujących na studiach doktoranckich:
- wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich;
- wniosek o zmianę opiekuna naukowego;
- kwestionariusz osobowy;
- karta obiegowa.

2017-07-04

KONKURS NA ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY

Szczegóły tutaj.