Akty prawne

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich

Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich 01.10.2012 - 30.09.2015

Regulamin studiów doktoranckich 01.10.2015 - 30.09.2017

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązuje od 01.10.2017

Regulamin Samorządu Doktorantów

Kodeks etyki doktoranta

Zasady ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów

Krajowy doktorancki staż naukowy

Kierowanie za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Dokumentowanie dorobku naukowego

X