Domy studenckie

Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii mogą ubiegać się o miejsca w domach studenckich (DS). Pierwszeństwo w przyznawaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Starając się o miejsce w Domu Studenckim należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim pobierz
  • podpisać umowę o zakwaterowanie w Domu Studenckim pobierz 

Student  I rok studiów ubiegający się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim zobowiązany jest do złożenia wniosku w Dziale Domów Studenckich do 10 września.

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju: Dom Studenta nr-5 „Maluch” Dom Studenta nr-7 „Herkules”
3 osobowym --------- 240,00
2 osobowym 300,00 290,00
1 osobowym 360,00 340,00
Pokój rodzinny  660,00 660,00 

 

Bliższych informacji udziela Dział Domów Studenckich - telefon: (034) 325-02-62 

Domy Studenckie: 

  • Dom Studenta "Bliźniak" tel. (034) 325-04-72, 
  • Dom Studenta "Maluch" tel. (034) 325-02-33, 
  • Dom Studenta "Herkules" tel. (034) 325-04-95