Stypendia

Studenci I roku studiów stacjonarnych jak również niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego jak również specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 
Obowiązują tyko dwa terminy składania wniosków o przyznanie wspomnianej pomocy materialnej dla studentów:
  • na semestr zimowy termin upływa 15 października 
  • na semestr letni ostatniego dnia lutego danego roku akademickiego

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczenia materialnego

WIĘCEJ  INFORMACJI