Energetyka

Absolwent kierunku Energetyka (studia stacjonarne) nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • zaawansowanych technologii, 
  • metod badania procesów, oraz
  • eksploatacji maszyn w energetyce.

Otrzymane wykształcenie odpowiada potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, energetykainformatyki i ekonomii.

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie:

  • eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
  • jako specjalista od problemów energetyki w jednostkach samorządu.

Realizowany program kształcenia kierunku Energetyka kładzie szczególny nacisk na aspekty środowiskowe i aspekty przebiegu procesów energetycznych. Realizacja programu kształcenia przebiega w ścisłej współpracy z przemysłem oraz pracy w ramach licznych projektów.