Kontakt

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod następującymi adresami:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Dąbrowskiego 73 pok. 115 (parter)
tel.: (034) 32-50-466
email: rekrutacja@is.pcz.czest.pl 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 
dr inż. Michał Wichliński (034) 325 73 34 w18

Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. Dąbrowskiego 73 pok. 107 (parter)
tel.: (034) 32-50-462
fax.: (034) 32-50-461

Dział Nauczania Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69 pok. 109 (I piętro)
tel.: (034) 36- 10-726, (034) 32-50-368  email: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl