Wyniki rekrutacji

 Listy osób przyjętych na studia w dniu 18.09.2017

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

- Inżynieria Środowiska

- Biotechnologia

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

- Energetyka

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

- Inżynieria Środowiska

- Energetyka

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

- Inżynieria Środowiska

- Energetyka