Opłaty

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów  jest zobowiązany wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85 zł, na indywidualne konto wygenerowane przez system IRK.
Osoby, które nie dostaną się na studia stacjonarne (dzienne) mogą przenieść dokumenty na studia niestacjonarne (zaoczne) bez dodatkowych opłat (w ramach naszego Wydziału).
 
Opłaty na studiach niestacjonarnych za semestr studiów wynoszą:
- na kierunku Inżynieria Środowiska: I stopień 1750 zł, II stopień 1700 zł,
- na kierunku Energetyka I stopień 1800 zł, II stopień 1700 zł.