Terminarz rekrutacji

 

REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018  PROWADZONA JEST NA KIERUNKACH:

 

STUDIA STACJONARNE:

- Inżynieria Środowiska - studnia stacjonarne I stopnia

- Biotechnologia - studnie stacjonarne I stopnia

- Energetyka (profil praktyczny) - studnie stacjonarne I stopnia

- Energetyka (profil ogólnoakademicki) - studia stacjonarne II stopnia

- Ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska - studnie stacjonarne I stopnia

- Inżynieria Środowiska (profil praktyczny) - studnie stacjonarne I stopnia

- Inżynieria Środowiska (w języku angielskim - EFE) - studnie stacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

- Inżynieria Środowiska - studnia niestacjonarne I stopnia

- Inżynieria Środowiska - studnia niestacjonarne II stopnia

- Energetyka - studnia niestacjonarne I stopnia

- Energetyka - studnia niestacjonarne II stopnia

 

Rozpoczęcie rejestracji i zapisów na kierunek 
w systemie IRK

od 13.09.2017 r. od 1000

Zamknięcie zapisów w systemie IRK

do 24.09.2017 r. do 2300

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

25.09.2017 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów

od 25.09.2017 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów

do 28.09.2017 r.

Ogłoszenia list osób przyjętych

29.09.2017 r.

 

GODZINY OTWARCIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

18.09-22.09 w godz. 9-13
 
25.09-29.09 w godz. 9-15

 Informacje w sprawie rekrutacji można otrzymać pisząć na adres:rekrutacja@is.pcz.czest.pl

 

Miejsce prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Pokój 115 (vis-a-vis Dziekanatu) 

ul. Dąbrowskiego 73; tel. 34 3250 466