Kalendarz roku akademickiego

Struktura roku akademickiego 2016/2017
(studia stacjonarne I-go i II-go stopnia)

(Polecenie Rektora PCz. nr 86/2016) oraz terminy zjazdów dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska
dla studiów niestacjonarnych w roku akadem. 2016/2017 (Polecenie Rektora PCz. nr 83/2016)

SEMESTR ZIMOWY

Zajęcia dydaktyczne 03.10.2016 – 23.12.2016
Przerwa świąteczna 27.12.2016 – 06.01.2017
Zajęcia dydaktyczne 09.01.2017 – 31.01.2017*
Sesja egzaminacyjna 01.02.2017 – 10.02.2017
Przerwa międzysemestralna 13.02.2017 – 17.02.2017

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia dydaktyczne 20.02.2017 – 12.04.2017*
Przerwa świąteczna 17.04.2017 – 19.04.2017
Zajęcia dydaktyczne 20.04.2017 – 16.06.2017*
Sesja egzaminacyjna 19.06.2017 – 30.06.2017
Jesienna sesja egzaminacyjna 04.09.2017 – 15.09.2017
Okres rejestracji 18.09.2017 – 30.09.2017

* UWAGA

30.01.2017 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w wtorek,

31.01.2017 r. - odrabianie zajęć dydaktycznych wg planu obowiązującego w piątek,

13 - 14.04.2017 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć,

02.05.2017 r. - ustala się dniami wolnymi od zajęć,

16.06.2016 r. - ustala się dniem wolnym od zajęć.