Poczta

 W dniu 7 stycznia 2016 r. o godzinie 8.00 nastąpi zmiana starego serwera pocztowego Wydziału Inżynierii Środowiska I Biotechnologii na nowy system Zimbra.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją aktywacji i logowania się do nowego systemu pocztowego.

> Instrukcja <