Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Beata Marzena Bień

Dr inż. Beata Marzena Bień
 • Stanowisko: adiunkt
 • Adres: Dąbrowskiego 73
 • Numer pokoju: 220
 • Numer telefonu: 34 3250-911
 • Email: bmat@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

Konsultacje wrzesień 2017 r

pn. 04.09.2017 r. - godz.10.00 - 12.00, 

wt. 05.09.2017 r. - godz.10.00 - 12.00,

pn. 11.09.2017 r. - godz. 10.00 - 12.00,

wt. 12.09.2017 r. - godz. 10.00 - 12.00


Zainteresowania naukowe

 

  • procesy przeróbki osadów ściekowych
  • rn
  • kondycjonowanie osadów ściekowych
  • rn
  • odwadnianie osadów ściekowych

 

 


Publikacje

Rok 2015

Bień J. D., Soboniak E., Bień B., Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w świetle projektu nowego rozporządzenia, Dokument istotny na lata, Ekologia, 3/75,

Bień J. D., Bień B, Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych metodami termicznymi w obliczu zakazu składowania po 1 stycznia 2016, Ekologiczna, Ecological Engineering, Vol. 45, p. 36–43

Rok 2014

Beata Bien, Jurand D. Bien, Use of inorganic coagulants and polyelectrolytes to sonicated sewage sludge for improvement of sludge dewatering, DESALINATION AND WATER TREATMENT, SCIENCE AND ENGINEERING, 52/19-21(2014)3767-3774,

Bień J., Szymanek A., Bień B., Emisja związków siarki ze współspalania osadów ściekowych i węgla w atmosferze O2/CO2, Przemysł Chemiczny, 93(5); (2014);, str. 644-6

Bień B., Bień J., Zastosowanie nieorganicznych koagulantów i polielektrolitów do preparowania nadźwiękawianych osadów ściekowych – Inżynieria Ekologiczna, Inżynieria Ekologiczna, nr 37, s. 7–16

Bień B., Bień J., Badania skuteczności działania PIX-u 123 i polielektrolitu w odwadnianiu nadźwiękawianych osadów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. 25-27 września 2014 r., Częstochowa. Streszczenia referatów i posterów, ,

Rok 2013

Bień B., Bień J., Use of Inorganic Coagulants and Polyelectrolytes to Sonicated Sewage Sludge for Improvement of Sludge Dewatering, Wydawnictwo Politechnika Częstochowska , ,

Rok 2011

Bień J.D., Szymanek A., Bień B., Alternatywne dla spalania metody termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 1-86

Bień B., Badania charakterystyk reologicznych i odwadniania chemicznie preparowanych osadów ściekowych. , Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , tom 14, nr 4, str. 323-3

Rok 2010

Bień J.D., Bień B., Biogazownia rolnicza neutralizator odpadów i źródło energii w gminie, II Ogólnopolska Konferencja "Biogazownia - źródło energii odnawialnej dla gminy", Toruń-Liszkowo, 5-6 maja, , 34-43

Bień J.D., Bień B. , Biogazownia rolnicza elementem programu gospodarki odpadami i wytwarzania zielonej energii w gminie, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.13, nr 1, 17-27

Bień J.D., Bień B., Zgazowanie - kolejny krok w termicznej utylizacji osadów ściekowych?, IV Ogólnopolska Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcenie osadów ściekowych", Łódź, 22 - 24 września, , 98 - 108

Bień B., Bień J.D., Gromadzenie i selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.13, nr 3, 173-183

Rok 2008

Bień B., Bień J.D., Tiksotropia struktury osadów w wybranych metodach ich kondycjonowania, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 11/1, 31-44

Bień J.D., Bień B., Nowak W., Możliwości słonecznego suszenia osadów ściekowych w świetle polskich doświadczeń, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 11/1, 45 - 54

Bień J.D., Bień B. Nowak W., Suszenie osadów ściekowych z wykorzystaniem słońca, Czysta Energia, 11(86), 52-53

Bień B., Bień J.D. , Thixotropy of sewage sludge conditioned with different methods, ECSM’08 - European Conference on Sludge Management; Liège, Belgium, ,

Rok 2007

Malina G., Bień J.D. Bień B., Towards sustainable sludge management in Poland: the current status and perspectives, Water Practice & Technology, 2,

Bień J.D., Bień B., Rajczyk R., Nowak W., Możliwości pozyskania biomasy i wykorzystania wybranych obiektów rolno-przemysłowych w rejonie Dolnego Slaska do produkcji zielonej energii , "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 107-116

Bień B., Bień J.D., Soboniak E. , Wpływ dawki polielektrolitu oraz czasu nadźwiękawiania na właściwości tiksotropowe osadów przemysłowych, "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, , 269-279

Malina G., Bień J.D., Bień B., Zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce, Wodociągi i Kanalizacja, 9(43), 20-22

Soboniak E., Bień B, Reologia tiksotropowych osadów powstających w mleczarni, konferencja nt.: "Environmental protection into the future" Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej;, , str. 245-2

Rok 2006

Malina G., Bień J.D., Bień B. , Towards sustainable sludge management in Poland: the current status and perspectives, IWA Specialized Conference - Sustainable sludge management: state of the art, challenges and perspectives; Moscow, Russia, 29-31 May, , 765-771

Bień B., Soboniak E., Bień J.D., The effect of thixotropy on the rheological characteristics of industrial sewage sludge, IWA Specialized Conference - Sustainable sludge management: state of the art, challenges and perspectives; Moscow, Russia, 29-31 May, , 137-143

Wolny L., Wolski P., Bień B., Zawieja I. , Zmiany parametrów reologicznych w wybranych procesach kondycjonowania osadów ściekowych przed ich odwadnianiem, Inżyieria i Ochrona Środowiska, 9(1), 79-87

Wolny L., Wolski P., Bień B., Zawieja I, Zmiany parametrów reologicznych w wybranych procesach kondycjonowania osadów ściekowych przed ich odwadnianiem, Inżynieria i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; , tom 9 nr 1, 79-87

Soboniak E., Bień B., Tiksotropia osadów powstających w galwanizerni. , Inżynieria i Ochrona Środowiska, tom 9, nr3. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2006 r., str. 287-299., tom 9, nr3., str. 287-2

Rok 2005

Bień J., Bień B., Wolski P., Szparkowska I., Parametry reologiczne i odwadnianie osadów ściekowych w procesie ich kondycjonowania. , ateriały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej. Podlesice , ,

Bień J. B., Bień B., Wolski P., Zawieja I., Parametry reologiczne i odwadnianie osadów ściekowych w procesie ich kondycjonowania, Zintegrowane, inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej, Konferencja Naukowo Techniczna, Częstochowa/Podlesice, ,

Rok 2004

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych preparowanych polielektrolitami oraz polem ultradźwiękowym , Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, t.7, nr 3-4, 227-340

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D. , Rheological characteristics of untreated and pre-treated sewage sludge, The 19th International Conference on Solid Waste Technology and Management. Philadelphia, PA, U.S.A. March 21 - 24, 2004. The Journal of Solid Waste Technology and Management, session 1C, ,

Bień J.B., Bień B., Soboniak E., Wpływ polielektrolitów oraz ultradźwięków na charakterystyki reologiczne przefermentowanych osadów ściekowych, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej. Ustroń , , 370-384

Bień J., Soboniak E., Bień B., Charakterystyki reologiczne kondycjonowanych osadów, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej. Ustroń , , 359-369

Wolski P., Bień B. , Naprężenia styczne i lepkość plastyczna kondycjonowanych osadów ściekowych., Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej. Ustroń , , 118-125

Rok 2003

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Właściwości reologiczne kondycjonowanych osadów ściekowych , Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Kołobrzeg -Kopenhaga - Oslo, , 209-219

Rok 2002

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D., Malina G. , The impact of polyelectrolytes dose on rheological characteristics of municipal sewage sludge , Appropriate Environmental Solid Waste Management And Technologies For Developing Countries. Istanbul, ,

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych kondycjonowanych polem ultradźwiękowym , Woda – Ścieki – Odpady w Środowisku V. Konferencja Naukowo-Techniczna „Oczyszczanie ścieków – nowe trendy. Zielona Góra, 12-14 września, ,

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Rheological of sewage sludge conditioned with ultrasonic field , 15th International Congress of Chemical and Process Engineering, Summaries 5, Systems and Technology, Chisa 2002, Praha, Czech Republic, 25-29 August , ,

Rok 2001

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków , VII Konferencja Problemy Zagospodarowania Odpadów Mineralnych, Wisła, 18-21 czerwca, , 99-106

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków , Postęp w Inżynierii Środowiska. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pod redakcją Janusza A. Tomaszka, Rzeszów, , 153-163

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D., Malina G. , The influence of selected polyelectrolytes dose on rheological characteristics of sewage sludge , 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourne, Australia, ,

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Wpływ dawki wybranych polielektrolitów na właściwości reologiczne osadów ściekowych , Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.4, nr 4, 27-39

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D , Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych kondycjonowanych polielektrolitami , Ochrona Środowiska, t.4, nr 2, 161-170

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Oczyszczalnie ścieków i osady ściekowe - warunki recyklingu organicznego ściekow i osadów ściekowych , Prawo, technika i organizacja w ochronie środowiska. Poradnik dla przedsiebiorcow oraz administracji. Praca zb. pod redakcja Jana Korytkowskiego, Weka Sp. z o.o. Warszawa, ,

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Problemy przeróbki osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków , Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa w Świetle Integracji Polski z Unią Europejską. Materiały na konferencję z cyklu: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Nauki Technic, 142,

Rok 2000

Bień J.B., Nowak W., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. , Sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych z fluidalnego spalania osadów ściekowych , Mat. Konf. nt.: Możliwości zagospodarowania osadów na przykładzie oczyszczalni ścieków we Włocławku, Włocławek, ,

Bień J.B., Bień J.D., Nowak D., (Matysiak) Bień B. , Wykorzystanie wapna w gospodarce osadowej , Mat. Konf. nt.: Przemysł wapienniczy, a ochrona środowiska, Kamień Śląski. , ,

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Badania nad możliwością przetwarzania pozostałości koksowych po pirolizie osadów ściekowych w brykiety , Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 3, nr 1-2,

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Research on possibilities of sewage sludge utilisation in the process of pyrolysis , Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial facilities. Edited by Pawlowski et al., Kluwer Academic/Plenum Publishers, ,

Bień J.B., Bień J.D, (Matysiak) Bień B. , Wykorzystanie osadów ściekowych i ich unieszkodliwianie , IV Międzynarodowe Seminarium Ekologiczne: Systemy zarządzania środowiskiem przyrodniczym w partnerskich miastach Europy, Siemianowice Śl, ,

Rok 1999

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A., Zagospodarowanie i utylizacja niektórych osadów ściekowych, Przegląd Komunalny, 2(89), 86-89

Bień J.D., Jabłońska A., (Matysiak) Bień B., Wystalska K., Przegląd istniejących kierunków i wdrożeń ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, IX Ogólnopolskie Seminarium: Eksploatacja oczyszczalni ścieków, Cedzyna k. Kielc , , 255-267

Wystalska K., (Matysiak) Bień B., Jabłońska A., Bień J.D. , Możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków, III Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych, Świnoujście, , 105-112

Bień J., (Matysiak) Bień B., Wystalska K. , Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych, Seria: Monografie nr 60. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , ,

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. , Kompostowanie osadów ściekowych, Poradnik Ekologiczny, Nr 10 lato-jesień, 6-7

Bień J.B., Nowak W., Bień J.D., (Matysiak) Bień B. , Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesie pirolizy, Materiały VI Niemiecko-Polskiego Seminarium nt.: Gospodarka osadami ściekowymi, Görlitz , ,

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Badania możliwości unieszkodliwiania osadów ściekowych w procesie pirolizy, Materiały II Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego nt.: Wykorzystanie osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków do rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych, Wisła , ,

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , ,

Bień J.D., Jabłońska A., (Matysiak) Bień B., Wystalska K., Odwadnianie osadów ściekowych, Materiały IV Kongresu Kanalizatorów Polskich POLKAN ’99, Łódź , , 335-342

Rok 1998

Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A., Wystalska K., Kierunki ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Głogowie, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Osady ściekowe w praktyce”, Częstochowa - Ustroń , , 289-297

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B.M. , Metody zagospodarowania i unieszkodliwiania osadów ściekowych, Przegląd Komunalny, 5(80), 49-55

Bień J., (Matysiak) Bień B., Nowak D., Wójcik-Szwedzińska M. , Wpływ metali ciężkich i bakterii zawartych w osadach ściekowych na zdrowie ludzi, Materiały V Ogólnopolskiej Sesji Naukowej: „Środowisko a zdrowie”, IX Częstochowskie Forum Ekologiczne, Częstochowa - Jasna Góra, , 263-271

Rok 1997

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Kuzior A., Zagospodarowanie i utylizacja niektórych osadów ściekowych, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo- przemysłowych”, Rajgród, ,

Bień J.B., (Matysiak) Bień B., Bień J.D., Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej”, Ustroń , ,

Bień J.B., Bień J.D., (Matysiak) Bień B., Stępniak L., Wolny L., Nowak D. , Ultradźwięki w inżynierii środowiska, Materiał Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku II”, Zielona Góra , ,

Rok 1996

Bień J., Kuzior A., (Matysiak) Bień B., Niektóre aspekty gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków w Polsce, Materiały Konferencyjne „Kaly a odpady”, Żilina, , 124-130

Bień J., (Matysiak) Bień B., Kierunki działań a zakresie unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce, Seminarium Naukowo-Techniczne: „Przeróbka, wykorzystanie i usuwanie osadów ściekowych”, Warszawa, , 9-16

Rok

, , , ,