Wyszukiwarka pracowników

Dr inż. Agnieszka Popenda

Dr inż. Agnieszka  Popenda
  • Stanowisko: adiunkt
  • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
  • Numer pokoju: 235
  • Numer telefonu: (034) 3250-909
  • Fax: (034) 3250-496
  • Email: apopenda@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

konsultacje sesja poprawkowa wrzesień 2017

4.09.2017 godz. 10-12

5.09.2017 godz. 10-12

11.09.2017 godz. 10-12

12.09.2017 godz. 10-12

 


Zainteresowania naukowe

    Działalność naukowa dr inż. Agnieszki Popenda jest związana z zagadnieniami inżynierii środowiska w zakresie wydobywania i bezpiecznego zagospodarowania osadów dennych. W ramach rocznego stypendium im. Marii Curie fundowanego przez Unię Europejską realizowała projekt badawczy pt. Bioavailability of heavy metals in sediments exposed to alternating redox conditions na Uniwersytecie Wageningen, Holandia. Wyniki badań wyżej wymienionego projektu zaprezentowała na seminarium organizowanym na Wydziale Technologii Środowiska Uniwersytetu Wageningen, Holandia. Zagadnienia obecności i dostępnych form występowania metali ciężkich w osadach dennych sa wiodącym tematem prac naukowych. 

Publikacje

Rok 2014

A.Popenda, Effect of redox potential on heavy metals and As behaviour in dredged sediments, , Taylor&Francis, Desalination and Water Treatment, , 1-10

Rok 2013

I. Małuszyńska., A. Popenda, M. Małuszyński, , „Interreakcje rtęci w środowisku” , X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Pt. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Biokumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie, Warszawa 27 września 2013., , 56-57

A. Popenda, Effect of redox potential on heavy metals and As behaviour in dredged sediments, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka,Wisła 25-27 września 2013, ,

I.Małuszyńska, A.Popenda, M.J.Małuszyński, Interactions of mercury in the environment, Ann.Warsaw Univ. of Life Sci.-SGGW, Land Reclam, 45,2, 255-260

Rok 2011

Małuszyńska I., Popenda A., M. Małuszyński, , „Rtęć w środowisku” , IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Pt. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Biokumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie, Warszawa 22 września 2011., , 59

Popenda A., Capping jako metoda zabezpieczania zanieczyszczonych osadów dennych, ”- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Pt. Obieg pierwiastków w przyrodzie: Biokumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie, Warszawa 22 września 2011, , 59-60

Małuszyńska I., Popenda A., Małuszyński M.,, „Hg in the environment”-, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych , 49, 484-493

Popenda A. , Zagrożenie zanieczyszczonymi osadami dennymi w Polsce, Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, 26-28 września 2011 Częstochowa, , , 55

Rok 2010

Popenda A , Arsenic in dredged sediments-impact of oxidizing and reducing conditions, Mat.Konf. 37th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 24-28 May, 2010, Tatranskie Matliare, Slovakia, , ,

Popenda A , Effect of liqiud/solid ratio on arsenic behaviour in dredged sediments, Mat.Konf. 37th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 24-28 May, 2010, Tatranskie Matliare, Slovakia, ,

Rok 2009

Popenda A, Leaching of heavy metals from disposed sediments for selected Eh potential, Pol. J. Environ. Studies, Olsztyn, 18, 148-151

Popenda A. , Wymywanie metali ciężkich ze składowanych osadów dennych dla wybranego potencjału Eh, Materiały Konferencji nt. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka,Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 64, s.60

Rok 2008

Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M. , Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ,

Popenda A., Malina G., Grotenhuis T. , Availability of heavy metals and As in oxidized and reduced dredged sediments, Mat. Konf. International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, October 13-16 2008, Munich, Germany , ,

Popenda A, , Hazard from polluted sediments in Poland and possible ex-situ methods of their clean-up, Mat. Konf. International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health, October 13-16 2008, Munich, Germany, ,

Janosz-Rajczyk M. (red.), Jasiński R., Kipigroch K., Nowak R., Popenda A., Sperczyńska E., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Badania wybranych procesów oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ,

Rok 2007

Popenda A.,Malina G, Siedlecka E., Storage as an Alternative Method of Neutralization of Sediments Polluted with Heavy Metals., Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja - Toksyczność - Przeciwdziałanie. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa,, , 81

Popenda A.,Malina G, Siedlecka E., Składowanie jako metoda unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych metalami ciężkimi., Ochr.Środ.i Zasob.Natural. , 33, 119-125

Rok 2005

Popenda A.,, Metody ekstrakcji metali ciężkich z osadów dennych, Materiały VII konferencji nt. Mikrozanieczyszczenia w Środowisku Człowieka, Częstochowa 27-29 czerwca 2005,, 56, 207-212

Rok 2004

Janosz-Rajczyk M., Wiśniowska E., Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., PAHs In Organic Waste – Levels And Removal Possibilities, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of Their Impact on The Ecosystems, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 27, 66-80

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., PAHs in Soil Amended with Sewage Sludge, EURO Summer School. Trends in Remediation of Soils and Sediments.Wageningen, The Netherlands, ,

Popenda A., Effect of Liquid/Solid Ratio on the Release of Cr, Cu, Pb and Zn from Sediments, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 342-344

Popenda A., Malina G., The Influence of Redox Conditions on Heavy Metals Mobility from Sediments, Proceedings of the Second International Conference on Remediation of Contaminated Sediments.Venice,Italy, 7, Paper F-06

Janosz-Rajczyk M., Włodarczyk-Makuła M., Wiśniowska E., Popenda A., Zakrzewska E., PAHs in the Environment, Pathways of Pollutants and Mitigation Strategies of their Impact on the Ecosystems, Komitet Inżynierii PAN, Lublin, monografie, 27, 60 - 66

Rok 2002

Popenda A., Włodarczyk-Makuła M., Janosz-Rajczyk M., Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w osadzie z oczyszczalni przemysłowej, Archiwum Ochrony Środowiska, 8, 3, 89-98

Rok 2001

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Zmiany zawartości WWA w ściekach podczas ich oczyszczania, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 4, 403-411

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Wpływ procesów oczyszczania ścieków na zawartość w nich WWA, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, , 239-243

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Behaviour of PAHs in waster during clean up processes, Materiały zjazdowe XLIV zjazdu naukowego PTCH i SIiTPS, Katowice , S8-P18, 2001

Rok 2000

Włodarczyk-Makuła M., Popenda A., Janosz-Rajczyk M., Sułkowski W., WWA w odpadach elektrownianych przechowywanych w różnych warunkach świetlnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, Materiały konferencyjne „Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej”, , 167-176