Wyszukiwarka pracowników

Dr hab. inż. Lidia Anna Dąbrowska

Dr hab. inż. Lidia Anna Dąbrowska
  • Stanowisko: profesor
  • Funkcja: Kierownik Katedry
  • Funkcja w zakładzie: Kierownik Katedry
  • Adres: J.H. Dąbrowskiego 69
  • Numer pokoju: 237
  • Numer telefonu: (034)32 50 989; -496
  • Fax: (034) 3250-496
  • Email: dabrowska@is.pcz.czest.pl

Plan zajęć - semestr letni

Godz. Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
08.00 - 09.00 
09.00 - 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 
 Legenda: Konsultacje Godziny dydaktyczne
Prace własne Godziny administracyjne


Informacje dla studentów

 Konsultacje:

  05.09.17 (wtorek) godz. 14-16 

   07.09.17 (czwartek) godz. 10-12

   12.09.17 (wtorek) godz. 9-11

    14.09.17 (czwartek) godz. 13-15


Stopnie naukowe

dr hab. inż.


Przebieg kariery

Magister inżynier inżynierii środowiska, specjalność urządzenia sanitarne, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Częstochowskiej  
Doktor nauk o Ziemi, w dyscyplinie geologia, specjalność hydrogeologia i geologia inżynierska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Doktor habilitowany w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej


Odznaczenia

Srebrny Krzyż Zasługi 2002 r.                                                                                                              

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011 r.                                                                                                

Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2012 r.                                                                                           

Medal za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej, 2014 r.


Nagrody

1. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, za działalność w komisjach rekrutacyjnych oraz sporządzanie planów zajęć na wydziałach, 1990 r.

2. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, za organizację i modernizację bazy laboratoryjnej oraz uruchomienie nowych stanowisk badawczych w laboratoriach: technologii wody i ścieków, technologii odpadów, 1991 r.

3. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej - opracowanie przewodników metodycznych programów nauczania, 2001 r. 

4. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za skrypt pt. "Ćwiczenia laboratoryjne z technologii wody", 2004 r.

5. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za cykl publikacji dotyczących występowania w środowisku mikro- i makrozanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, 2004 r.

6. Nagroda Rektora Politechniki Czestochowskiej zespołowa III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi z zakresu makro- i mikrozanieczyszczeń w środowisku naturalnym człowieka, 2005 r.

7. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2008 r.

8. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za cykl publikacji, 2008 r.

9. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II stopnia za cykl publikacji dotyczący przemian wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach, osadach ściekowych i osadach dennych, 2010 r.

10. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za wniesienie wkładu w innowacyjne kształcenie kadr poprzez promowanie prac dyplomowych umożliwiających współpracę przedsiębiorstw z uczelnią realizowanych w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie" POKL, 2011 r.  

11. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za cykl publikacji nt. przemian wybranych mikrozanieczyszczeń w ściekach, osadach ściekowych i osadach dennych, 2011 r.

12. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I stopnia za cykl publikacji dotyczących przemian wybranych mikrozanieczyszczeń podczas zaawansowanych metod stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych, 2012 r.

13. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 2013 r.

14. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna II stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 2014 r.

15. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za cykl publikacji, 2014 r.  

16. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespolówa III stopnia za cykl publikacjii, 2015 r.

17. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za cykl publikacji, 2016 r.

18. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna stopnia II za prace związane z funkcją członka Senatu PCz w kadencji 2012-2016, 2016 r.

19. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna stopnia III za działalność organizacyjną, 2016 r.


Publikacje

Rok 2016

Dąbrowska L., Sperczyńska E., Wpływ pH wody na usuwanie wybranych jonów metali ciężkich z zastosowaniem wstępnie zhydrolizowanych koagulantów PAX i siarczanu glinu, Przemysł Chemiczny, 95(2), 286-289

Dąbrowska L., Rosińska A., Changes of heavy metal forms and chlorinated biphenyls during digestion of pre-hydrolyzed sewage sludge, Desalination and Water Treatment, 57 (3), 1145-1153

Sperczyńska E., Dąbrowska L., Wiśniowska E., Removal of turbidity, colour and organic matter from surface water by coagulation with polyaluminium chlorides and with activated carbon as coagulant aid, Desalination and Water Treatment, 57 (3), 1139-1144

Rosińska A., Dąbrowska L., Enhancement of coagulation process with powdered activated carbon in PCB and heavy metal ions removal from drinking water , Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015-00675,

Dąbrowska L., Removal of organic matter from surface water using coagulants with various basicity , Journal of Ecological Engineering , 17(3), 66-72

Dąbrowska L., Chemical forms of heavy metals in bottom sediments of the Mitręga reservoir, Civil and Environmental Engineering Reports, 21(2), 15-26

Dąbrowska L., Wpływ pH wody na efektywność procesu koagulacji wspomaganej węglem aktywnym, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2016, 19(3), 427-436

Dąbrowska L., Ogrodnik A., Rosińska A., Wpływ skuteczności usuwania materii organicznej w procesie koagulacji na stężenie THM w chlorowanej wodzie, Rocznik Ochrona Środowiska, 2016, 18, 462-474

Rok 2015

Dąbrowska L., Wpływ sposobu prowadzenia fermentacji osadów ściekowych na produkcję biogazu, Rocznik Ochrona Środowiska, 17, 943-957

Dąbrowska L., Ocena mobilności metali ciężkich z osadów dennych zbiornika wodnego Mitręga, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Inżynieria i kształtowanie środowiska", Książka abstraktów, Zielona Góra, , 43-44

Dąbrowska L., Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach stabilizowanych w procesie fermentacji metanowej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria i kształtowanie środowiska”, Książka abstraktów, Zielona Góra 2015, , 45-46

Dąbrowska L., Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach ściekowych ustabilizowanych beztlenowo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, seria: Inżynieria Środowiska, 159 (39), 22-30

Dąbrowska L., Sperczyńska E., Wpływ pH wody na efektywność procesu koagulacji z zastosowaniem koagulantów wstępnie zhydrolizowanych, II Konferencja Naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i obszarów niezurbanizowanych”, Streszczenia referatów, Tuchola-Tleń, , 24-25

Dąbrowska L., Frakcjonowanie metali ciężkich w osadach dennych i ściekowych z użyciem różnych procedur ekstrakcji sekwencyjnej, Proceedings of ECOpole, 9 (2), 581-587

Rok 2014

Dąbrowska L., Speciation of heavy metals in non-volatile solids of sewage sludge, Desalination and Water Treatment, 52 (19-21), 3761-3766

Rosińska A., Dąbrowska L., Sewage sludge digestion at increased micropollutant content, Chemical Engineering Research and Design , 92 (4), 752-757

Dąbrowska L., Rakocz K., Rosińska A., Organic by-products of water disinfection process, 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 158-166

Sperczyńska E., Dąbrowska L., Wiśniowska E., Use of pre-hydrolized coagulants for surface water treatment, 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , pp. 167-1

Dąbrowska L., Wołczyński M., Influence of thermally hydrolyzed of sewage sludge on biogas production during digestion, 41st International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 144-148

Dąbrowska L.,Rosińska A., Zmiany form chemicznych metali ciężkich i zawartości PCB podczas fermentacji wstępnie zhydrolizowanych osadów ściekowych, XI Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Konferencje 71, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów, Częstochowa 2014, , 35

Sperczyńska E., Dąbrowska L., Wiśniowska E., Usuwanie związków organicznych z wody w procesie koagulacji prowadzonej chlorkami poliglinu wspomaganej węglem aktywnym, XI Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Konferencje 71, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów, Częstochowa 2014, , 76

Dąbrowska L., Nowak R., Frakcje chemiczne metali ciężkich w pozostałości po spalaniu osadów ściekowych, XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Osady ściekowe 2016”, Częstochowa - Szczyrk 2014, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Zbiór streszczeń, , 51

Dąbrowska L., Nowak R., Frakcje chemiczne metali ciężkich w osadach ściekowych i w stałej pozostałości po ich spaleniu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17 (3), 403-414

Dąbrowska L., Przybysz M., Frakcje chemiczne metali ciężkich w osadach dennych zalewu Mitręga, Konferencja Naukowa „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku”, Materiały konferencyjne (streszczenia), Kraków 2014, , 57

Rok 2013

Rosińska A., Dąbrowska L., Concentrations of PCBs and heavy metals in water of the dam reservoir and use of pre-hydrolyzed coagulants to micropollutants removal from surface water, Desalination and Water Treatment, 51 (7-9), 1657- 1663

Dabrowska L., Fractions of heavy metals in residue after incineration of sewage sludge, Environment Protection Engineering , 39 (2), 105-113

Dąbrowska L., Rosińska A., Removal of PCBs and heavy metal ions from surface water by coagulation, Annual Set The Environment Protection, 15, 1228-1242

Dąbrowska L.,, Frakcjonowanie metali w pozostałości po prażeniu osadów, X Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Konferencje 69, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów, Częstochowa 2013, , 31

Rok 2012

Dąbrowska L., Rosińska A. , Change of PCBs and forms of heavy metals in sewage sludge during thermophlic anaerobic digestion, Chemosphere, 88 (2), 168-173

Dąbrowska L., Speciation of heavy metals in sewage sludge after mesophilic and thermophilic anaerobic digestion, Chemical Papers, 66 (6) , 598-606

Dabrowska L., Fractionation of heavy metals in sludge reference material: comparison of two sequential extraction procedures, 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Slovakia, , 192-195

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Comparison of mesophilic and thermophilic anaerobic digestion of sewage sludge, 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Slovakia , , 196-199

Dąbrowska L., Thermophilic digestion of sewage sludge with increased concentration of heavy metals, 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 186-191

Rosińska A., Dąbrowska L., Concentrations of PCBs and heavy metals in water of the dam reservoir and use of pre-hydrolyzed coagulants to micropollutants removal from surface water, Conference and Exhibition “Desalination for the Environment – Clean Water and Energy”, Barcelona, Spain, , 27

Rok 2011

Dąbrowska L., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Heavy metals and PCBs in sewage sludge during thermophilic digestion proces, Archives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, Zabrze, vol.37, no.3,, 3-13

Dąbrowska L., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M., Metale ciężkie i PCB w osadach ściekowych podczas fermentacji prowadzonej w warunkach termofilowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” 26-28 październik 2011r. , Częstochowa ISBN 978-83-7193-511-4, Konferencje 67, 74

Dąbrowska L., Rosińska A., , PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Kozłowa Góra dam reservoir , Archives of Environmental Protection, 4, 61-73

Rosińska A., Dąbrowska L.,, Polychlorinated biphenyls and heavy metals in sludge after anaerobic digestion,, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, , pp. 862-87

Dąbrowska L.,, Comparison of three sequential extraction for the fraction of zinc, cooper and nickel in bottom sediment, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, , pp. 830-83

Dąbrowska L.,, The influence of increased concentration of nickel on thermophilic digestion of sewage sludge, 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, , pp. 835-84

Karwowska B., Dąbrowska L., , Speciation of heavy in bottom of Warta River (Poland), 38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2011, , pp. 180-18

Rosińska A., Dąbrowska L.,, PCB i metale ciężkie w wodzie i osadach dennych zbiornika Kozłowa Góra, IX Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Konferencje 67, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów, Częstochowa 2011, , str. 54

Dąbrowska L.,, Specjacja metali w osadach dennych zbiornika Kozłowa Góra, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, , nr 49,, 72, stresz

Rok 2010

Dąbrowska L., Wpływ zwiększonego stężenia jonów niklu i kadmu na proces fermentacji osadów ściekowych, w: Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra , , 135-145

Dąbrowska L.,, Change of mobile forms heavy metals in sewage sludge after thermophilic-mesophilic fermentation, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs 2010,, vol.2, pp.38-43

Dąbrowska L., Wymywanie metali ciężkich z osadów ściekowych poddanych suszeniu, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wyd. FENIKS, Koszalin, , 269-276

Rosińska A., Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Zmiany PCB i form metali ciężkich podczas fermentacji termofilowej, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wyd. FENIKS, Koszalin, , 309-325

Rosińska A., Dąbrowska L. , Micropollutants in sewage sludge during methanoghenic fermentation, 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 338-343 (t

Dąbrowska L., Heavy metals speciation of pre-hydrolyzed sewage sludges during anaerobic digestion, 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 326-332

Dąbrowska L., Wpływ zwiększonego stężenia jonów miedzi i ołowiu na proces fermentacji osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13 (3), 211-220

Dąbrowska L.,Rosińska A., Heavy metals and PCBs in sediments of Kozlowa Gora Reservoir, 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia 2010, , 280-285(te

Rok 2009

Dąbrowska L., Karwowska B., Heavy Metals in Water and Sediments of Poraj Reservoir, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 217/1-217/

Dąbrowska L., Rosińska A., Janosz-Rajczyk M.,, Zmiany PCB i form metali ciężkich w osadach ściekowych podczas fermentacji termofilowo-mezofilowej, Gospodarka odpadami komunalnymi, Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Szymańskiego, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Tom 5, 157-170

Dąbrowska L. , Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych procesem fermentacji termofilowo-mezofilowej, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 12, nr 4, 271-280

Dąbrowska L. , The use pre-hydrolyzed coagulations and of powdered activated carbons to heavy metals removal from surface water, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs , 2, 10-16

Dąbrowska L., Heavy metals content distribution in grain site fractions of the Warta River sediments, Polish Journal of Environmental Studies, 2B, 143-147

Dąbrowska L., Rozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Warty, VIII Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Seria Konferencje 64, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów, Częstochowa, , 59

Dąbrowska L., Analiza porównawcza procedur specjacji metali ciężkich w osadach ściekowych, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Wyd. FENIKS, Koszalin, , 121-128

Rok 2008

Dąbrowska L. , Porównanie procedur stosowanych do analizy specjacyjnej metali ciężkich w osadach ściekowych, Inżyniera i i Ochrona Środowiska, t. 11, nr 1, 105-113

Rosińska A., Dąbrowska L. , PCB i metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego w Poraju , Inżynieria i Ochrona Środowiska, t. 11, nr 4, 455-469

Dąbrowska L. , Ocena przydatności pylistego węgla aktywnego do wspomagania procesu koagulacji, w: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, , 282-288

Dąbrowska L. , Suitability of pre-hydrolized polyaluminium chlorides for surface water treatment, 35th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 173-1-3

Dąbrowska L., Karwowska B. , Environmental risk for soil and groundwater from heavy metals leached from sewage sludge, 35th International Conference of SSCHE, Tatranske Matliare, Slovakia, , 028-1-6

Rok 2007

Rosińska A., Dąbrowska L. , Speciacion of heavy metals (Zn, Cu, Ni, Pb, Cr, Cd) in sewage sludge, 34nd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE, Tatranske Matliare Slovakia, (pełny tekst CD-ROM), ,

Dąbrowska L., Karwowska B. , Porównanie metod oceny zagrożenia środowiska gruntowo - wodnego metalami ciężkimi wymywanymi z osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.10, nr 4, 281-291

Dąbrowska L. , Speciation of selected heavy metals in sewage sludge from two municipal wastewater treatment plants, w: Environmental Protection into the Future, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, , 394-400

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Galantowicz A. , Specjacja, a całkowita zawartość Zn, Cu, Ni, Cd, Pb w osadach ściekowych , w: Gospodarka odpadami komunalnymi, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Koszalin, tom III, 347-356

Dąbrowska L., Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych po wybranych procesach przeróbki osadów, Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, , 115-123

Rok 2006

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L. , Speciation of heavy metals in sewage sludge after aerobic stabilisation, Proceedings 33rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Slovakia (pełny tekst CD-ROM), , 112

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Rosińska A., Zakrzewska E., Płoszaj J., Zmiany ilościowo-jakościowe mikrozanieczyszczeń w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa , ,

Dąbrowska L., Sperczyńska E., , Przydatność węgla aktywnego w oczyszczaniu wody powierzchniowej z zastosowaniem koagulacji, , V Konferencja Naukowo-Techniczna "Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa-Białowieża, seria Konferencje 59, 269-276

Dąbrowska L., Papis D., Specjacja metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych w procesie fermentacji metanowej, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2006, t. 9, nr 4, , 365-377

Rok 2005

Dąbrowska L. , Specjacja metali ciężkich w osadach stabilizowanych biochemicznie, VII Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 56, 192-199

Dąbrowska L. , Uszczelnianie składowanych osadów ściekowych odpadami elektrownianymi, VII Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 56, 200-206

Dąbrowska L., Malina G., Karwowska E. , Analiza antropogenicznych zmian jakości wód podziemnych w wybranych ujęciach regionu częstochowskiego, XII Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, , 149-154

Dąbrowska L. , Ocena przydatności odpadów elektrownianych do immobilizacji jonów metali ciężkich, II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Lublin, 32, 1091- 1099

Rok 2004

Nowak R., Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L. , Usuwanie azotu amonowego i związków organicznych z odcieków składowiskowych w warstwie popiołów fluidalnych, VI Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 55, 319-323

Dąbrowska L. , Speciation of heavy metals in sewage sludge, w: Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystems, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin, 27, 38-47

Dąbrowska L., Zawartość metali ciężkich w odciekach z ługowania kondycjonowanych osadów ściekowych., VI Konferencja Naukowa , seria Konferencje 55, 324-332

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Czarnecka S. , Specjacja metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 56, 49-61

Rok 2003

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Płoszaj J., Zmiany zawartości metali ciężkich podczas fermentacji metanowej kondycjonowanych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.6, 2, 157-166

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M., Krzykawska M. , Wpływ termicznego kondycjonowania osadów ściekowych na zawartość metali ciężkich podczas stabilizacji tlenowej, V Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 51, 232-239

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Płoszaj J. , Wpływ kondycjonowania osadów ściekowych na proces fermentacji metanowej, II Międzynarodowa i XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe spojrzenie na osady ściekowe - odnawialne źródła energii”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 49, 271-278

Dąbrowska L., Uchroński C. , Wpływ sposobu mineralizacji osadów ściekowych na oznaczanie zawartości metali ciężkich, V Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 51, 228-231

Dąbrowska L., Wpływ dodatku osadów ściekowych na zmiany jakości odcieków z odpadów elektrownianych, XI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Wyd. WBWiTŚ, Gdańsk - Jastrzębia Góra, , 341-346

Janosz-Rajczyk M., Dąbrowska L., Płoszaj J. , Zmiany zawartości metali ciężkich podczas fermentacji metanowej kondycjonowanych osadów ściekowych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.6, 2, 157-166

Rok 2002

Nowak R., Dąbrowska L. , Zatrzymywanie mikrozanieczyszczeń z odcieków wysypiskowych w odpadach elektrownianych, IV Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 48, 184-191

Dąbrowska L. , Zmiany jakościowe odcieków z mieszanin odpadów elektrownianych z osadami ściekowymi, IV Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 48, 177-183

Łączny J.M., Dąbrowska L., Płoszaj J. , Determination of the difusion parameters of solidified fly ash-water mixtures, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.5, 3-4, 199-211

Rok 2001

Łączny M.J., Dąbrowska L., Solidification of coal mining wastes using pozzolanic fly ash, International Workshop on Clean Coal Use - a reliable option for sustainable energy, Szczyrk, , 135-138

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M. , Wpływ składowiska osadów ściekowych i odpadów elektrownianych na środowisko gruntowo-wodne, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Osady ściekowe problem aktualny”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, Seria konferencje 42, 322-324

Nowak R., Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M. , Możliwości wykorzystania popiołów lotnych jako warstw ochronnych na składowiskach odpadów komunalnych, X Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Oficyna Wydawnicza SUDETY, Wrocław - Krzyżowa, , 509-514

Dąbrowska L., Janosz-Rajczyk M. , Zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego podczas wspólnego składowania osadów ściekowych i popiołów lotnych, X Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii”, Oficyna SUDETY, Wrocław - Krzyżowa, , 447-449

Dąbrowska L., Malina G. , Evaluation of wastes from power plants for immobilisation of heavy metals, VII International Symposium "Water Management and Hydraulic Engineering", Wyd. MISURO Ltd., Gdańsk - Międzybrodzie Żywieckie , , 343-347

Dąbrowska L. , Zagrożenie środowiska wodnego metalami wymywanymi za składowanych osadów ściekowych, III Konferencja Naukowa „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 44, 121-125

Rok 2000

Dąbrowska L., Bajdur W. , Wykorzystanie pochodnych poliakryloamidu do usuwania mętności z wody i ścieków, II Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 39, 201-206

Nowak R., Dąbrowska L. , Immobilizacja jonów metali ciężkich z odcieków z wysypiska odpadów komunalnych w popiołach lotnych, II Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku w świetle przepisów Unii Europejskiej", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 39, 197-200

Rok 1999

Dąbrowska L., Płoszaj J., Nowak R. , Badania nad wykorzystaniem odpadów energetycznych do zatrzymywania jonów cynku i kadmu, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.2, 1, 41-49

Dąbrowska L., Sperczyńska E., Nowak R. , Uwalnianie jonów chromu z odpadów energetycznych, I Konferencja Naukowa "Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, Seria konferencje 33, 289-294

Dąbrowska L., Płoszaj J., Malina G., Determination of diffusion parameters from solidified ash-water structures, Seventh International Waste Managment and Landfill Symposium, Environmental Sanitary Engineering Centre CISA – Cagliari, Sardinia , vol. I, 573-580

Dąbrowska L., Płoszaj J., Krzewniak I. , Charakterystyka jako,sci wód podziemnych z ujęć regionu częstochowskiego w latach 1988-1997, IX Sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii", Wyd. PIG, Warszawa - Kielce, , 399-402

Bajdur W., Sułkowski W., Dąbrowska L., Wykorzystanie nowych materiałów polimerowych jako flokulantów w procesach oczyszczania ścieków, II Konferencja RANET "Problemy terenów zanieczyszczonych w Europie środkowej i wschodniej", RACE-NEWS, Katowice, , 55-61

Sułkowski W., Płoszaj J., Dąbrowska L., Badania wpływu składników gęstych mieszanin popiołów lotnych na redukcję tlenków azotu, Chemia i Inżynieria Ekologiczna , t.6, 5-6, 1047-1053

Rok 1998

Wolski P., Dąbrowska L., Płoszaj J. , Wyznaczanie wartości współczynników dyfuzji efektywnej wybranych jonów w zestalonych strukturach mieszanin odpadów hutniczych i elektrownianych, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.1, 1, 57-64

Dąbrowska L., Płoszaj J. , Przydatność laboratoryjnych metod do oceny szkodliwości składowanych popiołów lotnych na środowisko wodne, Inżynieria i Ochrona Środowiska, t.1, 2, 225-235

Dąbrowska L., Płoszaj J. , Popioły lotne a problemy zagrożenia i ochrony wód, Konferencja Naukowa "Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód", Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa - Ustroń, seria Konferencje 22, 139-150

Dąbrowska L., Płoszaj J., Nowak R., Ocena przydatności popiołów lotnych do zatrzymywania jonów metali ciężkich, IV Krajowa Konferencja Energetyczna "Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii', Poznań-Kiekrz, , 5-12

Rok 1997

Dąbrowska L., Łączny M.J. , Wspólne składowanie odpadów powęglowych i mieszaniny popiołowo-wodnej dla zmniejszenia zagrożenia wód podziemnych, VIII Sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii", Wyd. WIND Wrocław - Kiekrz k/Poznania , , 209-211

Sułkowski W., Płoszaj J., Dąbrowska L., Kruszyński G., Janicki G., Możliwości absorpcji tlenków azotu w gęstych zawiesinach popiołów lotnych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, t.4, 3, 419-426

Dąbrowska L., Płoszaj J., Sperczyńska E., Sułkowski W., Ocena zagrożenia wód popiołami składowanymi metodą gęstej mieszaniny, III Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska", Jachranka k/Warszawy , , 311-314

Dąbrowska L., Płoszaj J., Ocena parametrów dyfuzji jonów sodu i potasu z zestalonych struktur popiołów lotnych, III Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska", Jachranka k/Warszawy , , 315-320

Dąbrowska L., Malina G., Płoszaj J., Znaczenie dyfuzji w modelowaniu zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego, XII Sympozjum Naukowo-Techniczne "Modelowanie matematyczne w hydrogeologii i ochronie środowiska", Częstochowa, , 45-55

Rok 1996

Dąbrowska L., Kubicki P., Sułkowski W. , Ocena zagrożenia środowiska wodnego jonami chromu uwalnianymi ze składowisk popiołów elektrownianych, Sympozjum "Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław - Szklarska Poręba , , 17-23

Rok 1995

Łączny M.J., Dąbrowska L., Kubicki P. , Składowanie gęstych wodnych zawiesin popiołów lotnych (emulgatu), monografia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, ,

Łączny M.J., Dąbrowska L., Kubicki P., Chemizm wód gęstych mieszanin popiołów lotnych na przykładzie składowiska Groszowice w Opolu, VII Sympozjum , , 253-258

Dąbrowska L., Kubicki P., Sułkowski W. , Przydatność popiołów lotnych z Elektrowni Opole do tworzenia warstw ochronnych pod składowiska odpadów, Konferencja Naukowa „Budownictwo ekologiczne”, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, seria Konferencje 1, 253-258